Wachtum/Dalen – Binnen het onderwijs wordt er naarstig gezocht naar nieuwe leerkrachten. Het is goed om te zien hoe mooi het werken als leerkracht kan zijn. Een voorbeeld is leerkracht Guus Eggen, die werkzaam is op de Markeschool in Wachtum, behorend bij Onderwijsstichting Arcade dat het openbaar onderwijs verzorgt in de gemeenten Coevorden en Hardenberg. Zijn eindstage deed hij bij de Stidalschool in Dalerveen.

Guus heeft duidelijk zijn droombaan gevonden. “Ik wist al vroeg dat ik in het onderwijs wilde. Daarbij twijfelde ik wel of ik gymlessen of andere vakken wilde geven. Het is daarom fantastisch dat Arcade mij de kans heeft gegeven om dat te combineren. Ik geef nu drie dagen les op een school en ben daarnaast twee dagen vakleerkracht bewegingsonderwijs bij de Burgemeester Wessels Boerschool in Dalen. Je kunt dan ook wel stellen dat ik mijn droombaan heb gevonden.”

Deze zomer heeft Arcade zeven vakleerkrachten in dienst genomen om het bewegingsonderwijs een impuls te geven. Guus is er dus één van. “Het heeft veel voordelen. We hebben een heel leuke mix. We komen regelmatig ben elkaar om ideeën uit te wisselen en van elkaar te leren.”

Vernieuwend onderwijs

In de laatste fase van zijn opleiding groeide zijn enthousiasme alleen maar. “Tijdens mijn eindstage op de Stidalschool ben ik in aanraking gekomen met een vernieuwende manier van onderwijs. Er wordt groepsoverstijgend gewerkt met een leerplein en leerkrachten die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een groep kinderen. Het onderwijs is zoveel mogelijk afgestemd op de individuele ontwikkeling en talenten van ieder kind. Het mooie is dat we die stap nu ook op mijn huidige school hebben gemaakt.”

Hij ziet veel positieve effecten voor zowel de kinderen als de leerkrachten. “Omdat je gericht instructie geeft in kleinere groepjes met kinderen die het nodig hebben, kun je heel gericht aan de slag en zie je dat de kinderen veel meer betrokken zijn. Heb je geen instructie, dan werk je op het leerplein. Dat doen ze met behulp van een weektaak. Ze leren hierdoor ook om zelfstandig of met hulp van medeleerlingen problemen op te lossen. Het mooie is dat ik samen met mijn collega Manon verantwoordelijk ben voor de groepen 5 tot en met 8. We kunnen hierdoor gebruikmaken van elkaars kwaliteiten en voor de kinderen is het ook afwisselend.”

Ontwikkelkansen

Arcade doet er alles aan om jonge leerkrachten kansen te geven. “Ik ben zeer tevreden over de kansen die Arcade mij biedt. Zo worden door de Arcade Academie intern scholingen aangeboden. Vanaf het begin word je begeleid door een coach die werkzaam is voor de stichting. Hierdoor word je niet meteen in het diepe gegooid. De coach helpt je verder te ontwikkelen en is er ook als je even een luisterend oor nodig hebt. Daarnaast is er voldoende ruimte om je te specialiseren.”