Aalden – Thieno Nijenbanning van BBC2014 vestigde in de commissievergadering van vanavond de aandacht op overlast in Aalden en Zweeloo. Al meer dan 25 jaar is er een azc gevestigd in Aalden. “De anders zo tolerante bevolking”, aldus Nijenbanning, “begint te morren.”

De oorzaak is, dat een groep alleenstaande jonge mannen momenteel overlast veroorzaakt in Aalden. Nijenbanning: “Zij lopen in de tuinen of gaan zelfs woningen binnen, vrouwen durven niet meer naar de supermarkt en de supermarkteigenaar heeft inmiddels een particulier bedrijf in de arm genomen. Er wordt gecontroleerd, ook onder dorpsbewoners. Het aantal asielzoekers is normaliter 450, dat is één op de vijf inwoners. Momenteel zijn er gedurende twee jaar vijftig extra plaatsen.”

“Beeld bekend: inzet straatcoaches”

Nijenbanning stelde, dat het draagvlak onder druk staat. Hij vroeg aan het college welke signalen daarover zijn ontvangen en welke acties zijn of worden ondernomen. Wethouder Joop Slomp liet weten, dat het beeld van overlast door een groep veiligelanders bekend is. De gemeente heeft daarover contact met de politie, het COA en Dorpsbelangen. “Inmiddels zijn er over het laatste half jaar 32 gevallen van overlast gemeld en zijn twaalf aangiftes gedaan vanuit zowel het dorp als het azc. Op gemeentelijk niveau hebben we een veiligheidsoverleg. Er is een toezegging van het ministerie om straatcoaches in te zetten. Zij zijn veelal van een beveiligingsbedrijf en van allochtone komaf om de betreffende groep in hun eigen taal te kunnen aanspreken. De inzet is vermoedelijk vanaf half juli.” Tot slot zei Slomp: “Het tijdelijke extra plaatsen geldt voor een periode van twee jaar met een optie van drie jaar. Het is de vraag of dat extra jaar er komt. We overleggen tevoren met Dorpsbelangen. Het helpt in ieder geval om aangifte te doen.”