Regio – De gemeenten Coevorden, Emmen, Borger-Odoorn en Aa en Hunze mogen samen ruim 28 miljoen euro uit het Volkshuisvestingsfonds verdelen op het gebied van verduurzaming. Met dit geld kunnen de vier gemeenten de komende zeven jaar niet alleen ongeveer 2100 particuliere woningen verduurzamen, maar ook de openbare ruimte aanpakken en enkele nieuwbouw- en renovatieprojecten realiseren.

De subsidieregeling voor het verduurzamen van particuliere woningen (Verduurzaming Volkshuisvesting Drenthe) is al open. Huiseigenaren kunnen aanvragen indienen via www.snn.nl van (Samenwerkingsverband Noord Nederland). Wethouder René van der Weide van de gemeente Emmen legt namens de vier gemeenten uit hoe woningeigenaren in aanmerking komen voor een subsidie om hun woning te verduurzamen: “De subsidie is speciaal bedoeld voor huiseigenaren met een woning met een lage WOZ-waarde. Maar omdat het verduurzamen van een huis via dak- of gevelisolatie best veel geld kost, wil deze doelgroep er meestal nog niet aan beginnen. En dat is jammer, want zij hebben juist veel voordeel bij een goed geïsoleerd huis, omdat de energierekening dan omlaag gaat. Vandaar dat we nu actief deze doelgroep gaan benaderen door onder andere naar de wijken toe te gaan. Waar nodig kunnen energieadviseurs helpen met het doen van een aanvraag. Ook kijken ze of iemand nog andere subsidies kan krijgen.”

Deelprojecten gemeente Coevorden

De gemeente Coevorden zet de subsidie in om aan te sluiten bij een aantal bestaande projecten om ongeveer negentig particuliere woningen te verduurzamen in Schoonoord en Tuindorp, zowel vanuit de Regiodeal als vanuit de prestatieafspraken met woningcorporaties Domesta en Woonservice.

Mogelijkheden

Op het moment zijn er meerdere subsidiemogelijkheden om de eigen woning te verduurzamen. De voorwaarden per regeling kunnen hier en daar verschillen. In veel gevallen is het mogelijk om voor dezelfde isolatiemaatregelen meerdere malen subsidie aan te vragen. Het gaat op dit moment om de volgende subsidies: via snn.nl: verduurzaming volkshuisvesting Drenthe (via snn.nl) en de gemeentelijke subsidie energiebesparende Isolatiemaatregelen Drenthe, evenals de investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (via rvo.nl, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Daarnaast is er nog de mogelijkheid voor een (renteloze) lening bij het verduurzamen van de woning via het Warmtefonds.

Voor de gemeente Coevorden is aanvullende informatie te vinden via www.coevorden.nl.

Foto: de wethouders per gemeente, de Ceovorder wethouder Steven Stegen staat geheel rechts, foto Hansman Fotografeert (Guido Hansman)