Coevorden – Tijdens een bijzondere raadsvergadering van vanavond ter gelegenheid van zijn afscheid is burgemeester Bert Bouwmeester koninklijk onderscheiden: hij werd Ridder in de Oranje Nassau. Jetta Klijnsma, commissaris van de Koning in Drenthe, kon hem dat verheugd mededelen. In verband met de coronamaatregelen speldde echtgenote Janet de onderscheiding op bij Bouwmeester.

Tijdens de bijeenkomst in De Fabriek waren naast de raadsleden en Janet Bouwmeester ook twee van de drie zoons van het echtpaar Bouwmeester en de moeder van Bert Bouwmeester aanwezig. Verder waren er diverse burgemeesters uit buurgemeenten en van Samtgemeinde Emlichheim en Nordhorn.

Markant bestuurder

In haar toespraak noemde Jetta Klijnsma de afscheidnemende burgemeester een markant bestuurder. Zij nam in het kort zijn levensloop door van studie tot loopbaan alvorens hij naar de gemeente Coevorden kwam. “Jouw ouders waren inmiddels vanuit de Zaanstreek teruggekeerd naar Drenthe en zij belden jou destijds op: “Er is een vacature in Coevorden, zou je niet eens solliciteren?” Aldus geschiedde en de gemeenteraad droeg hem in 2003 voor. Bouwmeester ging op 1 januari 2004 aan de slag. “In het centrum van Coevorden”, aldus Jetta Klijnsma, “moest wel wat gebeuren. En kijk nu eens naar de totale gemeente Coevorden. Er is veel veranderd: vijf colleges onder leiding van Bouwmeester hebben hard gewerkt.” Zij stelde, dat het burgemeesterschap veel vergt. “Er zijn mooie momenten, maar ook zware momenten. Denk maar eens aan de gebeurtenissen in Geesbrug en Poppenhare waar de ME moest worden ingezet. Dan moet je er als burgemeester staan en dat deed je ook. Daarnaast heb je ook de menselijke kant van het burgemeesterschap laten zien, bijvoorbeeld bij de ontploffing van de grillroom in de Sallandsestraat in december 2019.” Zij prees de rol van Bouwmeester in internationale verbanden. “Dat heeft veel betekenis gehad. Maar, je hebt wel een thuisfront om u tegen te zeggen”, waarbij zij zich tot Janet Bouwmeester wendde. Jetta Klijnsma wees verderop de bekende breedsprakigheid van Bouwmeester, die in de volgende toespraken ook werd genoemd.

Verbindend besturen

Raadslid Joop Slomp sprak namens de gemeenteraad lovende woorden. “Bouwmeester was een goede voorzitter van de raad, al had hij daarvoor vaak wel veel woorden nodig.” Hij noemde de rol van Bouwmeester in de kwestie rond de familie Qadiri uit Aalden, die dreigde te worden uitgezet. “Verder wil ik graag het verbindend besturen benoemen, al kunnen sommige mensen het woord niet meer horen”, grapte hij.

Rolvastheid

Wethouder Joop Brink voerde het woord namens het college. “Ook ik heb de familie Qadiri op mijn lijstje staan. De hele bevolking van Aalden en omgeving zat op de tribune. Wat waren we toen dichtbij elkaar. Daarmee liet Bert zijn menselijke kant zien.” Hij sprak over de rol van Bouwmeester in internationale verbanden en de rolvastheid van deze burgemeester. “Hij wist heel goed van het belang van het college en de gemeenteraad.” Tot slot zei Brink, dat het Drents kwartiertje in de genen van Bouwmeester zit als het ging over het op tijd komen.”

Cadeau

Joop Brink en raadslid Sandra Katerberg boden vervolgens het cadeau aan namens respectievelijk het college en de gemeenteraad. “Het is wel”, aldus Sandra, “een tegoedcadeau. Jullie zullen zelf naar de kunstenaar in Ootmarsum moeten gaan om uit te zoeken wat jullie het meest aanspreekt.”

“Ik neem de rol over”

Burgemeester Eric van Oosterhout van de gemeente Emmen toonde zich blij met deze dag. “Bouwmeester was de langstzittende burgemeester van Drenthe, die rol neem ik nu over. En die bijna achttien jaar stelt nog niet zoveel voor. Vriezenveen had ooit een burgemeester Bouwmeester en wel van 1885 tot 1931. Kijk, 46 jaar, dat begint er wat op te lijken.” (red.: overigens had Dalen ooit een burgemeester Bouwmeester -naar wie een straat in Dalen is vernoemd- die het ook 46 jaar uithield, van 1867 tot 1913.

Eigenzinnig

Van Oosterhout noemde Bouwmeester eigenzinnig. “De uitreiking van lintjes kon nauwelijks plaatsvinden door corona, maar Bouwmeester deed alsof er niets aan de hand was en reikte de koninklijke onderscheidingen gewoon uit.” Bouwmeester ging die dag persoonlijk langs bij alle gedecoreerden. Van Oosterhout vervolgde: “Bouwmeester is de meest Duitse burgemeester van Drenthe. En ja, Bert is niet kort van stof. Bovendien gebruikt hij graag wat moeilijke woorden, daar heb ik veel van geleerd. Tijdens een digitale vergadering voerde Bouwmeester het woord. Ik ben tussendoor koffie gaan zetten, heb de kattenbak verschoond, de was in de wasmachine gedaan en een pakketje van de postbode in ontvangst genomen. Ik ging maar eens terug naar mijn werkkamer en hoorde Bert zeggen ‘Dan kom ik nu bij mijn tweede punt’. Alle gekheid op een stokje: Bouwmeester is een fijne vent en ik gun de gemeente Coevorden weer een fijne burgemeester.”

Dankbaar

Tot slot toonde Bouwmeester zich dankbaar voor de onderscheiding. Hij begon zijn slotwoord met “Aan sommige verwachtingen moet je voldoen”, verwijzend naar zijn breedsprakigheid. Toch viel het mee, hij hield het ditmaal vrij kort. “Ik heb in de loop der jaren op allerlei niveaus contact gehad met mensen. Het mooie van dit werk is, dat het in de kern mensenwerk is. Ik ben vol overtuiging iemand, die het liefst lokaal werkt.” Hij blikte vooruit naar de toekomst voor de gemeente Coevorden. “Voor sommige zaken moet je de portemonnee durven trekken. De woonvisie staat nu op de agenda. Moeten we in ieder dorp en iedere wijk hetzelfde doen? Niet dus. Voor 1 oktober ligt er iets bij u op tafel. Een kompas met daarin waarden om in gesprek te gaan met inwoners en betrokken partijen. We moeten laten zien dat de stad een wezenlijke andere functie heeft dan de dorpen in de gemeente.”

Als laatste officiële handeling droeg Bouwmeester de ambtsketen op symbolische wijze over aan locoburgemeester Jeroen Huizing, die tot 1 oktober de officiële verplichtingen zal vervullen. Daarna was het tijd voor een hapje en drankje in informele sfeer.

Aanstaande vrijdag neemt Bouwmeester afscheid van organisaties en inwoners tijdens een receptie in Zweeloo, waarvoor belangstellenden zich moesten aanmelden. Tot en met 30 september is Bouwmeester nog in dienst, maar hij verricht zijn laatste werkzaamheden achter de schermen. Op 1 oktober is Renze Bergsma burgemeester van de gemeente Coevorden.

Tekst en foto’s: Esselien de Groot.

Zie ook:

“We zijn nader tot elkaar gekomen in de gemeente”