Coevorden – De burgemeester van Coevorden, in de persoon van locoburgemeester Jan Zwiers heeft besloten, dat van 18 juli tot en met 17 oktober een gebiedsontzegging kan worden gegeven aan degenen, die overlast veroorzaken op het woonwagenkamp aan de Esschenbruggerdijk. Die maatregel kan worden opgelegd tussen 20.00 en 07.00 uur.

Overwegingen zijn, dat er al langere tijd sprake is van oplopende spanningen tussen bewoners, er zijn noodmeldingen gedaan en er zijn branden geweest. Vanwege de belangen van bewoners zijn verscherpte veiligheidsmaatregelen getroffen om onrust, ongeregeldheden en strafbare feiten en/of overtredingen te voorkomen. Bij de ongeregeldheden waren personen betrokken, die niet aan de Essenbruggerdijk wonen.

De kans is aanwezig, dat deze personen de confrontatie met bewoners zoeken en zo de openbare orde en veiligheid in Coevorden verstoren.