Coevorden – Inwoners van de gemeente Coevorden die in deeltijd werken en daarnaast een aanvullende bijstandsuitkering ontvangen, kunnen straks bij de gemeente een premie aanvragen.

Onder het motto ‘Werken loont’ wil de gemeente met het invoeren van deze premie bijstandsgerechtigden extra stimuleren om in deeltijd te gaan werken. Doel is uiteindelijk een volledige baan zonder uitkering.

Wethouder Joop Brink is blij met de premie: ‘Het hebben van werk is ontzettend belangrijk. Niet alleen als het gaat om financiële zelfstandigheid, maar ook omdat het zorgt voor structuur en voor een zekere regelmaat in tijdsbesteding, (nieuwe) sociale contacten, maatschappelijke participatie, sociale status en persoonlijke ontplooiing. Ook als je een bijstandsuitkering krijgt. Vaak is een deeltijdbaan een mooie opstap naar een volledige baan en volledig inkomen. Deze nieuwe premie kan net die extra prikkel geven om in deeltijd aan het werk te gaan.”

Voorwaarden

De nieuwe regeling gaat deze week in en is voor bijstandsgerechtigden die minimaal 27 jaar oud zijn. Gaan ze in  deeltijd aan het werk, dan wordt eerst gekeken of er recht is op de wettelijke inkomstenvrijlating. Aansluitend wordt gekeken naar het recht op de stimuleringspremie.

Aantal gewerkte uren

Hoe werkt het? Om te stimuleren dat de bijstandsgerechtigde zoveel mogelijk uren werkt is de hoogte van de premie afhankelijk van het aantal gewerkte uren. Hoe meer gewerkte uren, hoe hoger de premie. De premie is in het eerste jaar minimaal 659,50 euro en maximaal 2.638,00 euro per jaar. Om te voorkomen dat er gewenning ontstaat, wordt de hoogte van de premie in een periode van vier jaren afgebouwd. De premie wordt maximaal tweemaal per kalenderjaar verstrekt, telkens nadat de bijstandsgerechtigde in de voorafgaande zes maanden inkomsten uit arbeid heeft ontvangen. De aanvrager mag in het jaar dat hij/zij de premie ontvangt geen vrijwilligersvergoeding ontvangen. Als dat wel het geval is, wordt deze vergoeding verrekend met de premie.

Sneller aan het werk

De premie wordt betaald uit het gemeentelijke budget van het Sociaal Domein vanuit de gedachte dat bijstandsgerechtigden hierdoor sneller aan het werk en uit de uitkeringssituatie komen. Dat is vooral in het belang van de inwoners, maar levert de gemeente een besparing op in het aantal te verstrekken uitkeringen.

Klantmanagers

Alle bijstandsgerechtigde inwoners van de gemeente Coevorden krijgen deze en volgende week een brief met informatie over de deeltijdpremie. Zij kunnen de premie aanvragen bij hun klantmanager. Op www.coevorden.nl/deeltijdpremie staat alle informatie.