Coevorden – Het college gaat intensiever het contact met de ondernemers in de gemeente zoeken en onderzoekt de mogelijkheden hoe ondersteuning kan worden geboden. Er wordt maatwerk geleverd als bedrijven nu in de knel komen.

Dat is de uitkomst van een aangenomen motie, die werd ingediend door VVD en PvdA. Er kwam steun van BBC2014, CDA en PPC. Alleen PAC stemde tegen de motie gezien de toezeggingen die wethouder Steven Stegen in de raadsvergadering van dinsdagavond deed.

VVD en PvdA stelden vast, dat bedrijven in deze tijden te maken hebben met hogere kosten, onzekerheden, een knellende arbeidsmarkt en tekorten aan materialen en onderdelen. “De problemen zijn divers en de impact per bedrijf verschilt. De energiecompensatie van het Rijk laat nog op zich wachten”, aldus Irma Talens van de VVD. Zij stelde, dat de gemeente gebaat is bij een florerend bedrijfsleven, waardoor voorzieningen in stand kunnen worden gehouden, sportverenigingen kunnen blijven bestaan vanwege en dat de bedrijven vooral zorgen voor werkgelegenheid.