Regio – De Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe is een samenwerking tussen vijf gemeenten (waaronder Coevorden), de provincies Drenthe en Overijssel en de Rijksoverheid. Deze overheden leggen samen 60 miljoen euro op tafel. Zo gaan het Rijk en de regio samen geld steken in de brede welvaart in de regio.

Om de brede welvaart in de regio te verbeteren is een gezamenlijke aanpak nodig. Maar liefst zes ministeries hebben zich verbonden aan de Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe. Deze ministeries gaan samen met de vijf gemeenten aan de slag om de situatie in de regio blijvend te verbeteren. Op woensdag 1 november vond in Ede de ondertekening van het convenant plaats door demissionair minister De Jonge van ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De aanpak is vier jaar geleden gestart met een bedrag van 40 miljoen euro. Nu gaat de samenwerking verder met nog eens een bedrag van 60 miljoen euro. Hiermee willen de partijen zorgen dat de kinderen die nu opgroeien in de regio over dertig jaar dezelfde kansen hebben als leeftijdgenoten in de rest van Nederland. De samenwerkende partijen zijn zes ministeries, twee provincies, vijf gemeenten (naast Coevorden zijn dat Borger-Odoorn, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen), scholen, zorg- en maatschappelijke organisaties, woningbouwcorporaties en bedrijfsleven.

De aanpak is speciaal bedoeld voor een aantal groepen inwoners: kinderen, jongeren, ouderen en ondernemers. In het plan van aanpak wordt gekozen voor vier thema’s. De ontwikkeling van deze thema’s zorgen samen voor een versterking van de brede welvaart. De thema’s zijn: leven lang ontwikkelen, zorg en welzijn, structuurversterking van de economie en een aantrekkelijke regio. Een mooi voorbeeld is het project ‘Kansen4Kinderen’ om kinderen een eerlijke kans op talentontwikkeling te geven. Op dit moment doen meer dan negentig basisscholen mee aan dit project.

Met de nieuwe gelden voor de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe II worden nieuwe projecten gemaakt en betaald. Die projecten worden in de komende jaren ontwikkeld om de kansengelijkheid van inwoners te verbeteren. Ze ondersteunen de duurzame ontwikkeling en meer welvaart in de regio. Daarbij krijgt iedereen de kans om zich te ontwikkelen en te bloeien. Uitkomsten zijn dan concreet: minder kinderen in armoede, een stijgend gemiddeld inkomen en een betere werkgelegenheid.

Voor meer informatie: klik op deze link.

Foto v.l.n.r. wethouder Jeroen Hartsuiker (Borger-Odoorn), Erik Bos (provincie Drenthe), Willemien Meeuwissen (gedeputeerde Drenthe), Hugo de Jonge, Erwin Hoogland (gedeputeerde Overijssel), Peter Cool (Intergas Coevorden) en wethouder Raymond Wanders (Emmen), fotograaf: Freek van den Bergh.