Coevorden/regio – In totaal veertig musea, podia, festivals en andere instellingen krijgen een bijdrage van de provincie Drenthe om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

Stichting Cultuurpodium Coevorden/Theater Hofpoort krijgt 7.500 euro, het Stedelijk Museum Coevorden krijgt 2.500 euro en eenzelfde bedrag is beschikbaar voor Stichting Synagoge Coevorden/Museum Thijnhof.

Gedeputeerde Staten hebben 170.000 euro beschikbaar gesteld voor extra noodsteun om de culturele basisinfrastructuur in de twaalf Drentse gemeenten overeind te houden. De gemeenten hebben zelf de instellingen voorgedragen die dit steuntje in de rug krijgen.

Naast deze 170.000 euro heeft de provincie in de eerste fase van de coronacrisis gereageerd door noodsteun te verlenen aan een aantal grote instellingen. In het nieuwe steunpakket voor de culturele sector, dat onlangs door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werd gepresenteerd, ontvangen Nederlandse gemeenten 150 miljoen euro. Voor Drentse gemeenten is vanuit dit steunpakket meer dan 3,2 miljoen euro beschikbaar.