Coevorden – Het college heeft besloten de vergunning voor de aanleg van padelbanen bij CTC niet te verlenen. “De afgelopen maanden is uitgebreid onderzoek gedaan en zijn diverse belangen zorgvuldig afgewogen. Hierbij zijn zowel de omwonenden als de tennisvereniging betrokken. De zorgen van omwonenden met betrekking tot mogelijke geluidsoverlast en de impact op de leefbaarheid en het woongebod zijn hierbij meegenomen”, zo laat het college weten.

In mei van dit jaar bleek al dat alle politieke partijen in de gemeente tegen het realiseren van padelbanen bij CTC aan de Nordhornerstraat zijn, maar ook tegen alle padelbanen in of bij een woonwijk. Een soortgelijke kwestie speelt in Sleen. PAC en VVD zetten wel hun vraagtekens bij de juridische kant met betrekking tot de vraag of het college de vergunningaanvraag kan weigeren. CTC had de vergunningaanvraag opgeschort tot 30 september.

In januari van dit jaar overhandigden buurtbewoners een petitie aan wethouder Joop Slomp, die vrijwel unaniem door de buurtbewoners is ondertekend. De Nederlandse Stichting Geluidshinder voerde in opdracht van de VNG (Vereniging Nederlandse gemeenten) een onderzoek uit. Uit dit landelijke onderzoek kwam het advies om geen padelbanen binnen 200 meter vanaf de bebouwing aan te leggen.

Aanvraag voldoet aan eisen

“Het is een tegenvaller voor de club”, aldus voorzitter Wim Berends van CTC, “de aanvraag voldoet aan alle wettelijke eisen. Morgenavond (dinsdag 3 oktober) hebben we een bestuursvergadering en kijken we welke stappen we ondernemen. Het lijkt erop dat we het er niet bij laten zitten. We hebben -ondanks dat de aanvraag reeds voldoet aan alle wettelijke eisen- gesprekken gehad met de gemeente over aanvullende maatregelen, de gemeente is hierop niet teruggekomen. Er is ons door de gemeente verzocht om de vergunningaanvraag op te schorten tot 30 september.