Emmen – FC Emmen, de KNVB en de Eredivisie CV, de belangenvereniging voor clubs in de hoogste klasse van het Nederlandse profvoetbal, zijn dinsdag om tafel gegaan om EasyToys als shirtsponsor van FC Emmen nader te bespreken.

De KNVB, belast met de handhaving van de door alle clubs onderschreven reglementen, wees eerder op basis van het Sponsoringreglement Betaald Voetbal de mogelijke shirtsponsoring door EasyToys af. In het overleg van vandaag is afgesproken om het betreffende artikel uit het Sponsoringreglement Betaald Voetbal op de eerstvolgende Algemene Vergadering Betaald Voetbal met alle betaald voetbalclubs te bespreken. Doel hiervan is om een breed gedragen beleid af te spreken ten aanzien van toegestane sponsoruitingen in het betaald voetbal.

Tijdens de bijeenkomst is gesproken over een tijdelijke pragmatische oplossing in aanloop naar een structurele oplossing in december dit jaar, waarbij de KNVB met een voorstel komt naar de algemene vergadering. Gewacht wordt op een gespreksverslag waarin de gedane voorstellen en toezeggingen worden bevestigd. Dit verslag wordt intern besproken, zowel intern als daarna met shirtsponsor EasyToys. Mocht dit onvoldoende aanknopingspunten bieden, dan houdt FC Emmen de route naar de gerechtelijke procedure open.

Vertrouwen

“Wij hebben vanochtend ervaren dat de KNVB de wens heeft om er samen uit te komen. Daarom hebben wij er vertrouwen in dat we samen met de KNVB een oplossing kunnen vinden. Vanzelfsprekend zullen wij enkel instemmen met een oplossing die bevredigend is voor zowel EasyToys als FC Emmen”, aldus FC Emmen.