Coevorden – Met het sport- en preventieakkoord, dat maandagavond door ruim zestig deelnemers is ondertekend, trekt een krachtig netwerk samen op met zorg, welzijn, onderwijs, ruimte en bedrijfsleven.

Sportaanbieders zorgen voor de sporten en de sociale ontmoeting. Het onderwijs zorgt ervoor, dat kinderen bewegingsvaardigheid ontwikkelen en dat de school invulling geeft aan de ‘gezonde school’. Huisartsen, fysiotherapeuten en andere zorgverleners bieden een luisterend oor en helpen inwoners er weer bovenop. Samen wordt de strijd tegen overgewicht opgepakt via onder andere de JOGG aanpak (Jongeren Op Gezond Gewicht). Bedrijven zijn als sponsor betrokken of faciliteren hun medewerkers om in beweging te komen. Veel maatschappelijke partners dragen bij om speciale doelgroepen een steuntje in de rug te geven.

Pilot JOGG

Er wordt gestart met een pilot in Schoonoord waar de aanpak van JOGG (gezonde jeugd, gezonde toekomst) als eerste wordt uitgerold. Daarna wordt dit uitgebreid naar andere dorpen en wijken in de gemeente Coevorden.

Er horen bij de gestelde doelen diverse resultaten, zoals inzet op de gezonde kantine bij sportaccommodaties en bedrijven, geheel rookvrije sportverenigingen en er wordt geen alcohol geschonken tijdens jeugdwedstrijden. Over twee jaar zijn er drie gezonde supermarkten in de gemeente Coevorden.

Laagdrempelig

Het aanbod moet laagdrempelig zijn, zodat het voor iedereen in de gemeente Coevorden toegankelijk is. In samenwerking met sportverenigingen wordt gekeken in hoeverre hun aanbod verrijkt kan worden en waarin kan worden samengewerkt met scholen. In samenwerking met wijk- en dorpsverenigingen wordt aanbod ontwikkeld voor senioren in de gemeente Coevorden en samen met het COA wordt gekeken naar mogelijkheden voor bewoners van het azc in Aalden.

Daarnaast is het doel om samenwerking tussen sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, kinderopvang, onderwijs en bedrijfsleven te realiseren. Evenementen kunnen met elkaar worden verbonden en versterken elkaar daardoor. Het streven is de aanleg van een omnibaan in Dalen bij de sportvelden die geschikt is voor grote evenementen.

Aanvoerders en spelersgroep

Per ambitie zijn er aanvoerders. Ambitie vitale sport- en beweegaanbieders: Ans Hegen, Patrick Ridderbos, Peter Vlas; ambitie gezond in Coevorden: Youri Vendrig; ambitie sport en bewegen voor iedereen: Jelly Schluter en Wendy van Veldhuisen; ambitie sport, preventie en onderwijs: Jolien Thiele, Jan Jaap Boessenkool, Anke Marrit Vellema en Patrick Ridderbos; ambitie duurzame infrastructuur voor sport en bewegen: Niels van der Weerd; ambitie Coevorden op de kaart: Theo Baks, Richard Kok, Bert Mazee en Helga Abbing-Kappelle.

Deze kerngroep komt per kwartaal bij elkaar om de voortgang te bespreken en zaken vast te stellen. De aanvoerders brengen de groep spelers bijeen, die zich voor deze ambitie sterk wil maken. Samen met de spelersgroep bepaalt de aanvoerder het spel. De aanvoerders kijken uiteraard verder dan hun eigen belang voor de eigen vereniging of organisatie. Zij zoeken de verbinding met bestaande spelers en mogelijk nieuwe spelers.

De kerngroep neemt het initiatief de uitwerking van een uitvoeringsprogramma per ambitie waarin duidelijk wordt beschreven wat er wordt gerealiseerd en wanneer dit gebeurt, wat daarvoor nodig is aan inzet van mensen en financiële middelen en wie verantwoordelijk is.

Budget

Het uitvoeringsbudget voor de gemeente Coevorden is door het Rijk (ministerie van VWS) bepaald op basis van het aantal inwoners. De gemeente Coevorden krijgt 20.000 euro per jaar voor de uitvoering van de ambities van het opgestelde akkoord van het Rijk. Dat geldt voor de jaren 2020, 2021 en 2022. Daarnaast is 8.200 euro per jaar beschikbaar om de uitdagingen die sportverenigingen en sportclubs kennen aan te pakken. Dit budget komt beschikbaar in de vorm van producten en services. De adviseur lokale sport (Ruud Schuurmans) speelt hierin de komende twee jaar een ondersteunende rol.

Het complete sportakkoord is via DEZE LINK te lezen.

Lees ook:

Aan de slag met sport- en preventieakkoord