Regio – Door de coronacrisis is het aantal bezoekers in de Drentse natuurgebieden flink toegenomen.  Omdat niet alle bezoekers zich netjes aan de regels houden, is er bij de organisaties die de natuurterreinen beheren dringend behoefte aan extra toezicht en handhaving. Om dat mogelijk te maken stelt de provincie Drenthe een subsidie van 250.000 euro beschikbaar aan de terreinbeherende organisaties (TBO’s) en Veiligheidszorg Drenthe.

De TBO’s zoals Staatsbosbeheer, het Drents Landschap en Natuurmonumenten constateren een toenemende druk op de natuurgebieden. Als belangrijkste aandachtspunten noemen zij verstoring door mountainbikers en motorcrossers, loslopende honden, betreding van kwetsbare gebieden, parkeerdrukte en het dumpen van afval. Daarnaast is in toenemende mate sprake van ongepaste en zelfs agressieve reacties wanneer mensen worden aangesproken op hun gedrag. De druk is momenteel al hoog en zal, met het mooie weer en de aankomende meivakantie, en zomerperiode steeds meer toenemen. Er is niet voldoende capaciteit om de ontstane drukte goed te kunnen begeleiden. De provincie stelt het geld beschikbaar op het toezicht en de handhaving op te schalen.

Daarnaast is vanuit de politie capaciteit gereserveerd om extra te handhaven in het buitengebied. De provincie zelf is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving in de zogenaamde Natura 2000-gebieden daar waar het gaat om soorten- en gebiedsbescherming, op basis van de Wet natuurbescherming. Een zogenoemde groene regisseur zorgt voor een goede samenwerking en afstemming tussen de handhavingspartners.