Oosterhesselen – Bij de ruim honderdjarige muziekvereniging Excelsior in Oosterhesselen zijn deze week zo’n tien jubilarissen in het zonnetje gezet. Dat was reden om drie jubilarissen vanmiddag in het bijzonder te huldigen. Dat gebeurde voor de jaarlijkse barbecue als afsluiting van het seizoen.

Janny Kruimink en Jan Schepers zijn allebei vijftig jaar muzikant én hetzelfde aantal jaren lid van Excelsior. Zij zijn allebei geboren en getogen in Oosterhesselen met een groot hart voor de vereniging. Verder is erelid Fred Ekkel vijftig jaar muzikant, waarvan een groot aantal jaren bij Excelsior. Fred speelt inmiddels niet meer, maar hij is een muzikant voor het leven.

Het drietal arriveerde geheel onwetend per auto bij dorpshuis De Hesselerhof, de thuisbasis van Excelsior. De jubilarissen werden feestelijk onthaald met de felicitatiemars en welkom geheten door voorzitter Gerlyn Draaijers. Gerlyn deed het een en ander uit de doeken over hun lange verbondenheid aan de vereniging en vertelde enige anekdotes. In de loop der jaren zijn er natuurlijk ook bijzondere voorvallen geweest.

Janny Kruimink maakte van haar hobby zelfs haar werk en gaf jarenlang les. Al vele jaren zet zij zich met hart en ziel in voor de nieuwe aanwas van de vereniging. In het verleden heeft ze alle opleidingsorkesten van Excelsior gedirigeerd.

Jan Schepers was in de veronderstelling, dat hij volgend jaar zijn jubileum zou beleven. Hij is niet alleen al die tijd muzikant, maar was ook maar liefst 36 jaar lang bestuurslid. Hij geniet van de straatoptredens en één van de hoogtepunten was De Toorn van Thunaer.

Fred Ekkel werd drie jaar geleden benoemd tot erelid tijdens het eeuwfeest van Excelsior. Hij was veertien jaar voorzitter van Excelsior, was actief in allerlei commissies en was een van de organisatoren van het tweede Drents Fanfarefestival.

Gerlyn overhandigde hen een gouden jubileumspeld en de bijbehorende oorkonde van de KNMO, de belangenorganisatie voor instrumentale amateurmuziek in Nederland. Daarna liet Excelsior nog even van zich horen.

Eerder werden al John Westerbrink (40 jaar lid) en Job Zijnge (12,5 jaar lid) in het zonnetje gezet. Verder nam kleinkoperdocent Egbert Stroeve na jarenlange trouwe dienst afscheid.