Dalerpeel – Het natuurgebied ten noordoosten van Dalerpeel geeft een goede indruk van de ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Een deel van het gebied is niet verveend, een ander deel wel. Hoewel een deel van het hoogveen vanwege de lage waterstand is aangetast, is er nog voldoende over en dat trekt dieren en planten die je elders niet ziet. Tussen de veenmossen groeit onder meer dophei, veenpluis, blauwe zegge en de vleesetende plantjes kleine zonnedauw en ronde zonnedauw.

Het Dalerpeelse Bos, of zoals het in de volksmond genoemd wordt Het Veld, ligt ten noordoosten van Dalerpeel en is een relatief bescheiden stuk dicht bos, ingesloten tussen de Berkmeerweg, Veenschapsweg en de Oranjestraat.

Informatiebord

Door dit prachtige stuk natuurgebied is een wandelroute uitgezet. De start van deze bijna 5 kilometer lange route is naast de Beleeftuin aan de Oranjestraat in Dalerpeel. De route is aangegeven middels paaltjes. Het startpunt is vandaag, zaterdag 9 juli, voorzien van een fraai bord. Daarop staat informatie over het gebied en de flora en fauna. De vrijwilligers van Team Veldwerk hebben het bord geplaatst.

Het idee van een wandelroute leefde al langere tijd. In het verleden was er al een paaltjesroute, maar die is in de loop der jaren verdwenen. Mede op initiatief van onder Klaas Veldhuis uit Dalerpeel in samenwerking met Team Veldwerk, Plaatselijk Belang Dalerpeel en Staatsbosbeheer is een vernieuwde route uitgezet.

Alle details over de wandelroute zijn hier te vinden.

Tekst en foto’s: Klaas Veldhuis.