Coevorden/regio – Na de zomervakantie worden nieuwe informatieavonden georganiseerd over de komst van een mogelijke zonneroute langs de 40 kilometer lange A37 in Drenthe. De provincie Drenthe, de gemeenten Coevorden, Emmen, Hoogeveen, netwerkbedrijf Enexis Groep en netbeheerder Rendo en Rijkswaterstaat onderzoeken hoe de bermen en op- en afritten langs de A37 kunnen worden benut voor de opwekking van zonne-energie.

In januari en februari van dit jaar zijn in Hoogeveen, Emmen, Dalen en Nieuwlande voor het eerst informatieavonden gehouden. Deze avonden werden goed bezocht . De aanwezigen werden uitgedaagd om hun mening, ideeën en adviezen te geven om terreinen langs de A37 te gebruiken voor het opwekken van zonne-energie. Tijdens de avonden kwamen veel onderwerpen aan de orde: van het terugdringen van geluidsoverlast tot de inpassing van zonnepanelen in het landschap. Ook werd aandacht gevraagd voor veiligheid, aandacht voor landschap en natuur, de beperkte capaciteit van het elektriciteitsnet en het leveren van zonnestroom aan dorpen en bedrijven langs de route. Veel van de bezoekers van de informatieavonden vonden het positief dat ze bij de start van het project, zonder kant en klare ontwerpen en plannen, al werden betrokken om mee te denken. Dat schrijft de gemeente Coevorden op haar website.

Het vervolg

Een architectenbureau is momenteel bezig een esthetisch programma van eisen op te stellen waaraan zonneprojecten langs de A37 moeten voldoen. Dit gaat over inpassing in het landschap. Hiermee wordt voorkomen dat langs de route een chaotische lappendeken van zonnepanelen ontstaat. Ook wordt de inbreng vanuit de informatieavonden hierin verwerkt. Het is de bedoeling dat na de zomervakantie het uitgewerkte programma van eisen tijdens nieuwe informatieavonden wordt gepresenteerd aan de omgeving.