Hoogeveen/regio – Met het realiseren van een innovatiecentrum beschikt de regio Zuid- en Oost-Drenthe eind 2023 over een centrum voor opleidingen, trainingen en een netwerk voor verduurzaming van de gebouwde omgeving. De RegioDeal Zuid- en Oost-Drenthe draagt daaraan ruim 1,2 miljoen euro bij.

Het innovatiecentrum krijgt onderdak bij het Alfa-college aan de Voltastraat in Hoogeveen en moet hét opleidingscentrum worden voor de monteur van de toekomst. De totstandkoming van het innovatiecentrum is het resultaat van samenwerking tussen het regionale bedrijfsleven, onderwijs en de overheid. In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af. Het regionale bedrijfsleven beschikt over te weinig gekwalificeerd personeel om de benodigde verduurzaming te realiseren. Ook is er behoefte aan innovaties die de verduurzaming van het woningbestand haalbaar en betaalbaar maken.

Werknemers en studenten worden opgeleid in een leer- en werkomgeving, voorzien van de nieuwste mogelijkheden op het gebied van duurzaam bouwen. Hier kunnen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheid samen experimenteren om tot praktische innovaties te komen.  Wethouder Jan Zwiers van de gemeente Hoogeveen: “Duurzaamheid is een belangrijk thema in onze samenleving, de energietransitie is een heel praktische opgave die veel kansen biedt voor ondernemers en werknemers. Dit innovatiecentrum helpt hen om praktische toepassingen te ontwikkelen én ermee te leren werken. Zo werken we samen aan goed geschoolde vakmensen voor werk waarin toekomst zit.”