Coevorden/regio – In de Drentse Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 staat beschreven om in 2030 een kwart van het energiegebruik in Drenthe op te wekken door windenergie en grootschalige zonne-energie. De RES 1.0 sluit aan op de ambities van de gemeente Coevorden.

“Met de windmolens en zonneparken in onze gemeente leveren we al een bijdrage”, aldus de gemeente op Facebook. “De komende tijd zetten we vooral in op zonne-energie op grote daken en het project Zonneroute A37.”

Tot 1 juli 2021 hebben de gemeenteraden, Provinciale Staten en de besturen van de waterschappen in de regio Drenthe de tijd om een besluit te nemen over de ambities en afspraken in de RES 1.0.

De RES 1.0 is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen bedrijven, maatschappelijke partners, jongeren, netbeheerders en overheden. Adviezen van inwoners zijn meegenomen in de RES 1.0.

In het onderstaande filmpje wordt uitleg gegeven over de RES 1.0. Meer informatie is te vinden op www.energievoordrenthe.nl. De complete RES is hier in te zien.