Hardenberg – Als mensen net een baby hebben gekregen, willen zij graag hun pasgeborene laten bewonderen door je familie en andere bekenden. Als de baby nog een poosje in het ziekenhuis moet blijven, is bezoek momenteel  lastig.

In verband met corona is bezoek binnen het Saxenburgh Medisch Centrum nog beperkt mogelijk. Om toch te kunnen voorzien in een behoefte heeft het Vrouw-Kind Centrum van het Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg een zogenaamde ‘raamvisite’ mogelijk gemaakt.

Raamvisite is op doordeweekse dagen mogelijk in het Hardenbergse ziekenhuis vanaf 16.30 uur, in het weekend ook overdag. Er mogen maximaal drie personen op raambezoek komen, die dit van tevoren hebben ingepland via de ouders. Op de begane grond, links van de hoofdingang van het Saxenburgh Medisch Centrum is een raam versierd, zodat de (k)raamvisite zo een klein feestelijk tintje krijgt.

Om de gezondheid van de baby goed te bewaken, gaat er altijd een verpleegkundige mee met de ouders en de baby en duurt een raamvisite maximaal een kwartier. Saxenburgh hoopt onder de huidige omstandigheden met deze extra bezoekmogelijkheid tegemoet te komen aan een veel gehoorde wens van kersverse ouders en hun familie.