Coevorden – Wethouder Jeroen Huizing en Adriaan van Andel van Schagen Infra hebben vandaag samen de eerste schop in de grond gezet voor aanleg van de zuidelijke ontsluitingsweg. Hiermee zijn de werkzaamheden officieel gestart.

Het gaat om de nieuwe wegverbinding tussen bedrijventerrein Leeuwerikenveld en de N34. Als alles volgens planning loopt zijn de werkzaamheden eind van dit jaar klaar. Met de nieuwe wegverbinding vanaf de aansluiting N34, ter hoogte van Klooster, wordt gezorgd voor een betere bereikbaarheid van de bedrijventerreinen. Het verkeer hoeft straks niet meer over de Krimweg en Monierweg naar de bedrijven. Dat zorgt voor een betere en veiliger doorstroming in het hele gebied.

In de begroting 2019 was een investeringskrediet opgenomen van 1,9 miljoen euro. Dat bedrag werd echter verhoogd naar 2,8 miljoen gezien de stijging van de prijzen voor grondstoffen. In eerste instantie stelde de provincie 9 ton beschikbaar. Dat bedrag is verhoogd naar 975.000 euro.

De Zuidelijke Rondweg komt vanaf de nieuwe ongelijkvloerse aansluiting N34/Klooster tot De Hulteweg. Hierdoor wordt het bedrijventerrein Leeuwerikenveld II direct verbonden met de N34.
De rondweg loopt voor een deel over het terrein van Jarola Beheer (Wildkamp). Daarvoor ondertekenden Jarola Beheer en de gemeente al eerder een samenwerkingsovereenkomst.
Als redenen voor het hogere bedrag noemt het college de stijging van de prijzen van grondstoffen, het plan is beter inzichtelijk en de vastlegging van de afspraken met Jarola.

Zie ook:

Zuidelijke Rondweg valt duurder uit

Raadsleden willen meer uitleg over meerkosten rondweg