Coevorden/regio – Het vernieuwen van de sportvelden in de gemeente Coevorden is in volle gang. Inmiddels is gestart in Dalen. Eerder al gebeurde dat bij diverse andere voetbalclub.

Eind juli moet het eerste gedeelte van de werkzaamheden klaar zijn. Het tweede gedeelte van de vernieuwing en verbetering van de sportvelden vindt plaats in 2021. In totaal worden 27 sportvelden in de gemeente Coevorden aangepakt als onderdeel van de eerste fase van een kwaliteitsslag voor de buitensportaccommodaties in de gemeente.

Sportvelden

Aanvankelijk was er veel vraag naar kunstgras. Hoge kosten, aantrekkelijker alternatieven, de voorkeur om op echt gras te spelen en het feit dat kunstgras niet duurzaam is, veranderde de vraag van de verenigingen. De uitkomst is de aanleg van een hybrideveld, O2-velden (toplaagverbetering met gravel) en waar nodig normale renovatie van de velden. Samen met de buitensportverenigingen werd een totaalplan gemaakt.

Vier miljoen

De totale investering in de velden bedraagt zo’n 2 miljoen euro. Daarvan komt 1,6 miljoen voor rekening van de gemeente en wordt 4 ton betaald uit de zogenaamde BOSA-regeling, de subsidieregeling Bouw en Onderhoud van Sportaccommodaties van het ministerie van VWS.

In de eerste fase wordt ook op meerdere accommodaties duurzame ledverlichting op de sportvelden geïnstalleerd en worden knelpunten op het gebied van toegankelijkheid aangepakt. Samen met het Platform Gehandicaptenbeleid Coevorden wordt gekeken wat daarvoor nodig is.

De invulling van de tweede fase wordt in overleg met de betreffende verenigingen nog nader ingevuld. In totaal heeft de gemeente 4 miljoen euro beschikbaar voor kwaliteitsverbetering van de sportaccommodaties. Die verbetering is opgenomen in het bestuursprogramma ‘Ruimte om te doen’. De gemeenteraad besloot in 2018 om hiervoor gedurende vijf jaar geld te reserveren.