Sleen – In MFC De Brink in Sleen werd vanmiddag de eerste auditieronde gehouden voor de muziektheaterproductie ‘De Vlinderprinses’. Dat werd door de ruim dertig deelnemers wel als spannend ervaren. De audities vonden plaats in vier groepen.

‘De Vlinderprinses’ is het nieuwe project van stichting Ter Klinke, die in 2019 garant stond voor het fraaie muziektheater ‘Toorn van Thunaer’. Dat spektakel oogstte enorm veel succes en staat bij velen in het geheugen gegrift. ‘De Vlinderprinses’ wordt in september 2024 opgevoerd nabij de vindplaats van de Prinses van Zweeloo aan de Stegewantsweg met uitzicht op het kerkje van Zweeloo.

Verhaal

Het verhaal in enkele punten (het complete verhaal in de streektaal staat op de website): in 1952 was er in Zweeloo een boer die zijn land wilde egaliseren. Bij het graven werden grafresten ontdekt. Er werd ook een graf ontdekt met een urn met gekleurde glazen kralen en sieraden van barnsteen en er werden een vergulde vlinder en resten van linnen gewaden gevonden, misschien wel van een prinses. De schrijver, Harm Dijkstra, liet zijn fantasie de vrije loop. Wie was die prinses van Zweeloo, hoe werd ze genoemd en waar kwam ze vandaan?

Auditie

In De Brink waren er vanmiddag zowel zang- als acteeraudities, georganiseerd door Gerrit Hegen (voorzitter Ter Klinke) en Marjan Baas (secretaris). Voor ‘De Vlinderprinses’ zijn meer dan twintig rollen te verdelen. Dat kunnen solorollen zijn, maar ook in ensembles. Bovendien is er een groot koor. De audities werden afgenomen door Jan Kruimink (muziek) en Harm Dijkstra (auteur, regisseur) en de kandidaten werden op piano begeleid door Bart Kruimink. De adrenaline en de zenuwen speelden wel een rol bij sommigen, maar daar keken Kruimink en Dijkstra wel doorheen.

Bij de auditie werd vastgesteld wat iedereen kan op het gebied van zingen en/of acteren. Bij het zingen werd duidelijk welke stemgroep bij elke kandidaten past en wat het bereik van de stem is. Voor het acteren werd gelet op verstaanbaarheid, uitstraling en expressie.

Na vandaag zijn er nog meer auditiedagen in mei en/of juni. Degenen, die zich hebben aangemeld, krijgen daarvan bericht. Daarna bepaalt de creatieve leiding van ‘De Vlinderprinses’ welke personen in aanmerking komen voor de diverse rollen. Dat wordt na de zomervakantie bekendgemaakt.

Deelnemers

De deelnemers van vanmiddag kwamen uit allerlei plaatsen, zoals Sleen, Coevorden, Dalen, Schoonoord, Zweeloo, Oosterhesselen, Noord-Sleen, Aalden, Nieuw-Zwinderen, Meppen en Wezup in de gemeente Coevorden. Daarnaast waren er kandidaten uit allerlei plaatsen in Drenthe en een kandidaat net over de gemeentegrens in Overijssel.

Wie meer wil weten, kan een kijkje nemen op de website www.vlinderprinses.nl. De Facebookpagina van de Toorn van Thunaer wordt nu gebruikt voor De Vlinderprinses.