Coevorden – Het is vijftig jaar geleden dat in Nederland de eerste LHBTI-demonstratie plaatsvond. Het protest was gericht tegen discriminerende wetgeving. Sindsdien is veel bereikt, maar er is nog veel om samen de schouders onder te zetten. Daarom is op initiatief van de gemeenteraad het Diversiteitsplatform Coevorden opgericht. Er worden nieuwe leden gezocht.

Het diversiteitsplatform bestaat uit leden van verschillende raadsfracties, de jongerenraad Coevorden, het COC en enkele maatschappelijke organisaties. Voor de uitbreiding van het platform worden nieuwe leden gezocht.

Het diversiteitsplatform adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over diversiteit, discriminatie en acceptatie, met name op gebied van etnische achtergrond en seksuele voorkeur. Ze doen voorstellen voor activiteiten en nemen initiatieven om diversiteit in de gemeente te vieren en zichtbaar te maken. Het platform vergadert ongeveer tien keer per jaar.

Wie meer informatie wil of zich wil aansluiten, kan contact opnemen met Lars Hoedemaker, telefonisch of via WhatsApp: 06-55490577 of stuur een mail naar lhoedemaker@raadcoevorden.nl.

Op scholen is ‘homo’ nog altijd het meest gebruikte scheldwoord. Inwoners, die behoren tot de groep LHBTI krijgen te maken met fysiek of verbaal geweld. De emancipatie van transgender en intersekse personen blijft achter.

Dat is ook het geval in Coevorden. Sinds februari 2017 is Coevorden Regenbooggemeente. Dat betekent dat de gemeente een impuls geeft aan sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBTI’s. Die afkorting staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en interseksuelen. Inmiddels behoren ook cisgenders, travestieten, queers, panseksuelen en aseksuelen tot deze groep.