Gees – De kopers van de voormalige Rehobothschool hebben afgehaakt, maar inmiddels heeft zich een belangstellende gemeld die een vergelijkbare bestemming aan het schoolgebouw wil geven: een plek voor yoga en meditatie.

“Dat de koop uiteindelijk niet doorging”, zo liet de werkgroep herbestemming scholen de dorpsbewoners via www.geesweb.nl weten, “was voor ons een onverwachte boodschap. In mei kwamen de eerste geruchten binnen, de renovatiekosten zouden voor de huidige kopers te hoog uitvallen. Contact met de gemeente over deze geruchten leverde begin mei geen verdere duidelijkheid op. Pas in de tweede helft van juni werd formeel duidelijk dat de gemeente samen met de kopers zoekt naar een oplossing om de school door te verkopen aan een andere gegadigde.”

Doorverkopen

Deze doorverkoop heeft als voordeel dat de leegstand van de school snel kan worden opgeheven. De werkgroep staat achter dat idee, maar wil voorkomen dat doorverkoop zonder invloed van de werkgroep plaatsvindt. “Er is immers vorig jaar goed met de gemeente en verkopende makelaar samengewerkt om kopers te vinden die een passende bestemming aan het gebouw willen geven. Die samenwerking, met het belang van de inwoners van Gees voor ogen, mag niet verloren gaan nu de huidige kopers om financiële redenen moeten afhaken. Hierover hebben we meerdere gesprekken met de gemeente gevoerd.”

De werkgroep, bestaande uit Siny Vink, Mieke Lansu, Hans Hornstra en Roel Fleurke, heeft via de gemeente de kopers en nieuwe belangstellende met elkaar in contact gebracht. ‘Wij hopen dat dit tot een goed resultaat leidt.”