Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Dat is een wet die van alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven. Met deze wet zijn in Nederland 26 wetten voor de fysieke leefomgeving in één landelijke wet samengebracht. Het gaat om regels over milieu, bodem, water, wegen, monumenten, natuur, geluid en (nieuw)bouw. De wet maakt het bijvoorbeeld eenvoudiger om een vergunning aan te vragen en te verlenen.

Wie iets wil veranderen in de leefomgeving krijgt te maken met de Omgevingswet. Voorbeelden zijn het verbouwen van een woning, het organiseren van een evenement of het plaatsen van een loods naast een bedrijfspand. Ook krijgt u te maken met de Omgevingswet als bijvoorbeeld buren een garage willen bouwen of een bedrijf zaken wil veranderen. De Omgevingswet biedt mogelijkheden om uw mening te geven over een verandering in uw leefomgeving.

Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar u online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven. De bestemmingsplannen van elke gemeente zijn overgezet naar een omgevingsplan per 1 januari 2024. De Omgevingswet moet ervoor zorgen dat de overheid sneller beslist over vergunningaanvragen. De beslistermijn is dan maximaal acht weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk.

Meer informatie staat op de website van de gemeente Coevorden via deze link. Op de site van de provincie is hier meer te lezen.

Bron: provincie Drenthe.