Aalden – Op basisschool De Smeltkroes wordt naast de kernvakken Nederlandse taal, lezen en rekenen veel aandacht aan natuur en milieu besteed. In de afgelopen periode hielpen alle kinderen van groep 3 tot en met 8 mee aan de landelijke opschoondag, die dit keer in aangepaste vorm plaatsvond. Onlangs gingen de kinderen, voorzien van handschoenen, prikstokken, emmers en mondkapjes, met een aantal medewerkers van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) zwerfafval opruimen.

De medewerkers van het COA hadden eerder al een lege ton geplaatst, waarin plastic doppen konden worden verzameld voor Stichting Hulphond. De kinderen hadden zo fanatiek doppen verzameld, dat een volle ton kon worden teruggegeven. Dat deden Hasan en Yafet uit de groepen 6, 7 en 8.

Daarnaast was er het lespakket ‘Bijen’ van het IVN met daarin een mooi bijenhotel. In dit lespakket zat ook een kokertje, gevuld met bijenpoppen. Om deze poppen uit te kunnen laten komen tot bijen moest het hotel buiten opgehangen worden. Schooldirecteur Egbert Schepers is een bijenhouder. Maar hij heeft honingbijen, terwijl in het bijenhotel hopelijk metselbijen komen wonen. Deze bijen worden zo genoemd, omdat zij de gewoonte hebben hun nestcellen van klei, leemzand of steentjes met modder te ‘metselen’ . Het nestkastje werd opgehangen door Egbert Schepers en Andries van de technische dienst van het asielzoekerscentrum.

Tekst: Audrey Wanders; foto’s: Audrey Wanders en Nanja Grummel.