Coevorden – Vandaag is er een landelijke actiedag in Den Haag om aangekondigde bezuinigingen vanaf 2024 in de ouderenzorg aan te kaarten. Dit initiatief komt vanuit 27 zorgorganisaties uit het noorden, waaronder Treant. Het motto is ‘Geef ouderenzorg zuurstof’.

Bijeenkomst Schutse

Bij Treant hoort ook woonwijkcentrum De Schutse, waar vanochtend aandacht aan deze dag werd besteed. “Wij kunnen als medewerkers in de ouderenzorg daar niet naar toe vanwege de vele personeelstekorten die er nu al zijn in De Schutse”, zo werd aangegeven. “Het verantwoordelijkheidsgevoel bij de medewerkers is hoog, zij zijn zeer betrokken bij de bewoners en gaan liever aan het werk dan te gaan protesteren.”

Samen met de bewoners werd in het atrium stilgestaan bij de actiedag. “Feitelijk hadden we in Den Haag moeten zijn”, aldus locatieleider Gerrie Hamberg. “Maar wij zijn hier. Er is een gebakje voor iedereen, maar misschien is dat wel het laatste taartje en krijgt u de volgende keer een meelkoekje.”

Zij vervolgde: “Wij doen alles om het u naar de zin te maken en u te verzorgen. De bezuinigingen raken ons allemaal. Er wacht een toekomst die we niet graag willen. Volgens de regering moeten we anders kijken naar de zorg. Wij willen echter de ouderenzorg blijven voorzien van zuurstof. Ouderen moeten veel langer thuis blijven wonen, dat is een uitholling van de zorg.” Vanuit de ouderen kwamen afkeurende geluiden over de bezuinigingen.

Samen met de ouderen vraagt De Schutse aandacht voor het probleem. “Hoe gaan we de ouderen verzorgen? Wij maken ons daarover zorgen. Op tafel ligt een petitie die u kunt ondertekenen.”

Treant schrijft op haar website: “Vanuit de overheid is vanaf 2024 minder geld voor zorg, minder geld voor vastgoed en er komt niet op tijd compensatie voor stijging van de loonkosten. Tegelijkertijd groeit het aantal ouderen en wordt de arbeidsmarkt steeds krapper.”

Medio juni stuurden noordelijke zorgorganisaties een brandbrief aan minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport. Ook werd een petitie gestart. De opbrengst hiervan is op 4 juli aangeboden aan de Tweede Kamer en aan minister Helder. De petitie was toen door 15.000 mensen ondertekend. Inmiddels staat de teller op meer dan 26.000. Dit heeft nog niet geleid tot wijziging van beleid. Daarom komen er vervolgacties.

Vandaag wordt de petitie opnieuw aangeboden in Den Haag, waarschijnlijk aan een aantal lijsttrekkers voor de aanstaande landelijke verkiezingen.

Meer informatie staat op de website van Treant en www.geefouderenzuurstof.nl.