Coevorden – Het ziet ernaar uit, dat D66 volgend jaar niet deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen in Coevorden in 2022. Dat is enige tijd geleden besloten door de leden uit Coevorden tijdens een algemene ledenvergadering van D66 Zuidoost-Drenthe.

“Een van de redenen is”, aldus de huidige fractievoorzitter Lars Hoedemaker, “dat D66 vrij klein is terwijl voor het sociale groene geluid wel voldoende animo is. Overigens kunnen de leden nog bezwaar maken tegen dit voornemen.” D66 is in de Coevorder raad door de jaren heen meestal met één of twee zetels vertegenwoordigd. In deze periode is er één zetel, die van Hoedemaker. Daarnaast zijn er twee burgercommissieleden, Anne Schepers en Bertrand Juffer.

Brief aan leden

“We zijn”, zo schreef voorzitter Gijsbert Six van D66 Zuidoost-Drenthe in een brief aan de leden, “in Coevorden vertegenwoordigd met een eenmansfractie. Gezien alles wat er tegenwoordig op een gemeenteraadslid afkomt, is dit naast een werkkring en een privéleven nauwelijks op te brengen, ook met ondersteuning van een steunfractie en burgercommissieleden.” D66 Zuidoost-Drenthe omvat de afdelingen Coevorden, Emmen en Borger-Odoorn).

Samenwerking PAC

Six: “In deze raadsperiode is een nauwe samenwerking met Progressief Accoord Coevorden (PAC) ontstaan. De fracties zijn het op vrijwel alle onderwerpen eens met elkaar en hebben veel gezamenlijke moties en amendementen ingediend. We zijn allebei progressief, groen en niet-dogmatisch. Maar ook klein. De problemen van klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit vereisten niet alleen een internationale, maar ook een lokale aanpak. Juist nu is het nodig dat ook in de lokale politiek een stevige democratische groen-progressieve volksvertegenwoordiging aanwezig is. Aan ons de vraag hoe we dat het beste kunnen doen.”

Het bestuur gaat nu kijken op welke wijze de samenwerking tussen de afdeling en het PAC het beste kan worden vormgegeven. Het uitgebreide netwerk van provinciale en landelijke contacten en de ondersteuning van de landelijke D66-organisatie moeten in stand blijven.

Nu besloten is niet deel te namen aan de verkiezingen kunnen leden van D66 uit Coevorden, veelal met behoud van hun D66-lidmaatschap, lid worden van het PAC (of een andere partij) en zich aanmelden als kandidaat voor de verkiezingslijst van deze partij.

“Wij beseffen dat dit voor sommigen teleurstellend is. Er zijn leden die in het verleden vanuit het niets een D66-vertegenwoordiging in de gemeenteraad hebben opgebouwd en zich jarenlang met hart en ziel als raadslid hebben ingezet.”