Coevorden – Centrummanagement Coevorden is zeer verheugd te kunnen melden dat na drie intensieve weken van bellen en bezoeken brengen aan de stemgerechtigden zojuist de uitslag van de stemming over de BIZ (Bedrijveninvesteringszone) is bekendgemaakt. Een zeer hoog percentage van 86 heeft voor continuïteit van de BIZ gestemd. In een BIZ betalen de ondernemers gezamenlijk om het gebied te verbeteren.

De samenwerking tussen lokale bedrijven, ondernemers en stakeholders heeft geleid tot een succesvolle uitkomst om de BIZ voor de komende vijf jaren te continueren. De BIZ, een cruciaal instrument voor de bevordering van groei en vitaliteit binnen binnensteden, heeft een belangrijke mijlpaal bereikt door middel van deze goedkeuring. De ondersteuning van de lokale ondernemers is een krachtig signaal voor de inzet voor de verdere ontwikkeling van de binnenstad van Coevorden.

“We zijn enorm verheugd en zeer dankbaar voor de overweldigende steun die we hebben ontvangen van onze ondernemers”, verklaart Edwin Boomstra centrummanager van Coevorden. “De verlenging van de BIZ stelt ons in staat om verder te bouwen op onze successen en gezamenlijk te blijven werken aan een florissante toekomst voor onze Stad van Strijd.” Het centrummanagement blijft zich inzetten voor het versterken van de lokale economie, het bevorderen van evenementen en activiteiten en het aantrekkelijker maken van de binnenstad voor zowel bewoners als bezoekers.

Inspanningsverplichtingen

In een enkele jaren geleden opgesteld convenant stond de ambitie om binnen enkele jaren Coevorden aantrekkelijker te maken voor inwoners, bezoekers, toeristen en investeerders in een binnenstad waarin historie, water, beleving en een goed winkel-/horeca-aanbod de kernwaarden zijn.

Daarvoor had het centrummanagement een aantal inspanningsverplichtingen, zoals het inrichten van een aantal werkgroepen (gericht op bijvoorbeeld stadspromotie en evenementencoördinatie), het opstellen van een activiteitenagenda en begroting, regelmatig afstemming met de gemeente, communicatie naar stakeholders en de aanstelling van een centrummanager. Er zijn inderdaad werkgroepen opgezet en er zijn een activiteitencoördinator en centrummanager aangesteld. “De leegstand is flink afgenomen”, zei centrummanager Edwin Boomstra bij de start van het onderzoek. “De Gansehof zit bijna vol en de Bentheimerstraat kreeg er leuke winkels bij. Tevens kijkt het centrummanagement met enthousiasme terug op het aankopen van het toeristentreintje.”

Speerpunten

Voor de komende vijf jaar wil het centrummanagement de ingeslagen weg verder uitbouwen. Speerpunten zijn onder meer het parkeerbeleid, het verder vormgeven van Bureau Binnenstad, de uitbouwen van de evenementenkalender, marketing en promotie richting Duitsland, sfeer & beleving, keurmerk veilig ondernemen en het vullen van lege panden.

Foto: v.l.n.r. Edwin Boomstra, Sonja Egberts, Roeland Hup, Richard Dimmendaal.