Coevorden – Waterschap Vechtstromen gaat in het Alte Picardiekanaal in Coevorden baggerwerkzaamheden uitvoeren. Deze werkzaamheden vinden plaats in het gedeelte tussen de Nordhornerstraat en de uitmonding in de gracht. Afhankelijk van de weersomstandigheden is de start aan het begin van het nieuwe jaar.

Voor en tijdens het baggeren worden onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken zijn met name gericht op de opsporing van ontplofbare oorlogsresten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door ECG, een gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf in explosievenonderzoek en -opsporing. Worden ontplofbare resten gevonden, dan worden die door de Explosievenopruimingsdienst (EOD) geruimd en onschadelijk gemaakt.

De veiligheid staat bij het onderzoek uiteraard altijd voorop. Voorafgaand aan de baggerwerkzaamheden houdt het waterschap een informatieavond voor omwonenden.