Wachtum – In navolging van een aantal andere scholen binnen Onderwijsstichting Arcade en het samenwerkingsverband ‘Veld, Vaart en Vecht’ mogen alle leerkrachten van de Markeschool zich vanaf nu ‘kindertalentenfluisteraar’ noemen. Dit houdt in dat ze allemaal gecertificeerd zijn om zogenaamde talentgesprekken te voeren.

“Het talentgesprek heeft tot doel dat kinderen zich bewust worden dat talent niet gaat over het uitblinken in een bepaalde activiteit, maar dat het juist gaat over activiteiten die je leuk vindt, die je voldoening geven en die maken dat de tijd vliegt. Want hoe mooi is dat als een leerling dat zegt”, vertelt leerkracht Manon Kroesen.

Verborgen talenten

Tijdens het gesprek gaat een leerling samen met de leerkracht op zoek naar verborgen talenten. Achteraf krijgen de kinderen hun talentenblad mee naar huis. “Veel kinderen weten wel wat ze leuk vinden, maar beseffen niet dat dit dan ook hun talenten zijn”, vult collega Guus Eggen aan.

Het talent hoeft niet altijd zichtbaar te zijn bij een leerling. “Er zijn zo’n 39 talenten waaruit gekozen kan worden binnen het talentfluisterprogramma, waaronder een bezige bij, mooimaker, meetrekker, ideeënfontein en bruggenbouwer en ga zo maar door. Gemiddeld heeft iemand er twaalf. Dat lijken er veel, maar wij zijn tot de ontdekking gekomen dat het wel degelijk zo is.”

Minimaal één gesprek

“Luk Dewulf en Els Pronk zijn de bezielers achter de kindertalentenfluisteraars. Hun doel is dat elk kind in Vlaanderen en Nederland minimaal één talentgesprek voert met een kindertalentenfluisteraar”, vertelt Nienke Bouwman, onderwijsadviseur van de IJsselgroep. “Er kwam binnen het onderwijs steeds meer de behoefte om breder te kijken naar kinderen. Het gaat niet alleen maar om prestaties, maar ook om de persoon achter het kind. We willen dat het kind een positief zelfbeeld heeft en veerkracht heeft om om te gaan met moeilijke dingen Op die manier is een project ontstaan, dat een groot succes is geworden.”

Eerder ging scholengroep Aalden (De Anwende Aalden, De Woert in Oosterhesselen en De Zwarm in Geesbrug) de Markeschool voor.

Foto’s: Gerjo Stegeman – Arcade.