Coevorden – Een groot aantal boeren uit de regio trok vanavond naar het gemeentehuis van Coevorden met het doel om brieven te bezorgen aan de lokale CDA. “Ons verzoek is”, aldus woordvoerder Jan Uineken, “om onze boodschap door te geven aan het landelijke CDA: trek de stekker uit het kabinet.”

Wat tevoren niet bekend was, was dat juist vanavond de CDA-fractie een vergadering had in het gemeentehuis, die op haar beurt tevoren niet op de hoogte was van de actie. Dat kwam dus goed uit en kon elke boer(in) zijn/haar brief overhandigen aan de CDA-fractie. Eddy Heeling nam namens deze fractie alle brieven in ontvangst. Hij zegde toe de brieven op de juiste plek te laten belanden.

Deze actie vond niet alleen in de gemeente Coevorden plaats, maar in meer gemeenten in Drenthe en Overijssel. “Het wordt tijd”, zegt Uineken, “dat het CDA op het platteland deze oproep doet aan de landelijke CDA. Dat heeft namelijk nog niet door wat er speelt.” Een van de andere boeren voegde eraan toe, dat sinds 1990 al een reductie van 68 procent op het platteland heeft plaatsgevonden.

Na de overhandiging van alle brieven werd nog enige tijd nagepraat alvorens de boeren huiswaarts keerden. Een aantal boeren uit Drenthe is reeds onderweg naar Den Haag, anderen volgen snel.

De demonstratie is donderdag vanaf 12.00 uur. De actiegroep Farmers Defence Force heeft een oproep aan boeren gedaan om donderdag te demonstreren. De precieze locatie is nog niet bekendgemaakt. Het concept-landbouwakkoord heeft tot meer zorgen geleid. Morgen is er een parlementair debat over het mislukken van het landbouwakkoord.