Sleen -– In de Dorpskerk op de Brink in Sleen is tot en met maandag 8 november een Bijbelexpositie te zien. De expositie gaat over betekenis en achtergrond van psalmboeken, Bijbels en Bijbelse verhalen.

De nieuwe vertaling van de Bijbel bevat 12.000 aanpassingen. Het laat zien dat bijbelwetenschappen door exegese, uitleg, woordonderzoek, bestudering van de grondteksten steeds tot nieuwe inzichten komen. Dat wordt getoond in deze expositie. Midden in deze twee weken van de expositie valt Nationale Bijbelzondag.

De traditie van geloof en geloofsverhalen komt aan bod. Het woord ‘traditie’ betekent doorgeven. Door de eeuwen heen hebben mensen de Bijbelverhalen, hun geloof, geloofsverhalen, doorgegeven aan generaties na hen, zoals zij dachten en denken dat goed was/is. Daarvoor zijn allerlei vertalingen gebruikt.

De Bijbel is het meest verspreide boek ooit en het eerste boek dat werd vervaardigd met de boekdrukkunst. Die verscheidenheid is ook te zien: oude Bijbels maken deel uit van de collectie, boeken met zilverwerk, maar ook oude gebruiken en gewoonten: psalmboeken die men meenam naar de kerk, klederdracht van vroeger, kinderbijbels, kinderboekjes met Bijbelverhalen, Bijbelse prenten en flanelborden van de zondagsschool. Bijbelverhalen laten zich ook vertalen in beelden, ze werden verwerkt in borduurwerk, er zijn veel Bijbelteksten vastgelegd op oude wandbordjes.

De expositie is geopend van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur en op zondag van 11.00 tot 16.00 uur.