Coevorden – In elke Drentse gemeente gaat maandag 18 mei een bibliotheek open. In deze gemeente gaat het om de vestiging in Coevorden. Dan kunnen weer boeken en andere materialen worden geleend en ingeleverd. Alleen inleveren kan deze week al in Coevorden en Sleen. Zie daarvoor het bericht hieronder.

Geadviseerd wordt om voor het bezoek de website van de bibliotheek te raadplegen voor openingstijden en actuele informatie.

Om de veiligheid te kunnen waarborgen gaan de bibliotheken gefaseerd open. De bibliotheken willen stap voor stap hun service weer vergroten en starten met een vestiging per gemeente en zullen dit in de loop van de tijd verder uitbreiden. Voor de bibliotheken die open zijn gelden specifieke regels, zoals een maximumaantal bezoekers per bibliotheek. Boeken kunnen geleend worden via de selfservice en de ingeleverde boeken worden 72 uur in quarantaine gezet.

Op dit moment is het alleen mogelijk om materialen te lenen en in te leveren. Van de andere faciliteiten, zoals de leestafel, computers, kopieermachine, koffieapparaat en toilet kan geen gebruik worden gemaakt.

Lees ook:

Inleveren bibliotheekboeken is mogelijk