Coevorden – De bewoners van de Parallelweg en Beukenlaan (het wijkje achter het politiebureau) hebben genoeg van de overlast van HDF Recycling. Ruim twee jaar geleden streek het bedrijf aan de Marconiweg in Coevorden neer, net over het water aan de Parallelweg/Beukenlaan.

In eerste instantie ging het om HDF, Houtdrogerij Friesland, later werd daar Recycling aan toegevoegd. “Sinds medio 2018 zijn er al klachten”, aldus woordvoerder Dineke Eikens. “Er komt veel houtstof vrij. De grote vraag is of het gevaar voor de gezondheid met zich meebrengt.”

Zij vervolgt: “Bovendien wordt er nu een nieuwe hal gebouwd, die hoger is dan de bomen. Het is mogelijk, dat daar een biomassaketel van 15 megawatt komt. Het is maar de vraag of dat voldoende is. Daarvoor is geen vergunning nodig, een meldingsplicht volstaat.” HDF heeft inmiddels gereageerd, deze reactie staat verderop in dit artikel.

Hele binnenstad

Wij maken ons dan ook niet alleen zorgen voor onze buurt, maar ook om de binnenstad. Een biomassaketel op maar 500 meter van het gemeentehuis. Het is geen biomassaketel, maar een vuilverbrander”, stelt Dineke Eikens. “Veel mensen beseffen niet wat er komt, maar we moeten het blijkbaar maar pikken.”

Een vertegenwoordiging van het bedrijf is op bezoek geweest bij de buurtbewoners. “Daarbij heeft het bedrijf bevestigd dat het bij hen vandaan komt. Er ligt veel sloophout, dat wordt geshredderd. Het gaat niet om schoon hout, maar om geverfd hout. Ze willen van het geshredderde hout pallets maken en misschien op den duur raamkozijnen. Dat zou volgens HDF milieuvriendelijk zijn.”

“Nu wordt het hout besprenkeld met water. Daarbij wordt zoveel water gebruikt, dat het hier miezert. En wat voor water is dat dan?

Zorgen om overlast en gezondheid

Om bewijsmateriaal te verzamelen wordt zoveel mogelijk vastgelegd van hetgeen zichtbaar is van het bedrijf. Daarvan is een film gemaakt, waarin duidelijk wordt waaruit de overlast bestaat. Ramen, deuren, dakgoten, tuinmeubilair: alles is besmeurd met wat in eerste instantie lijkt op stof, maar feitelijk houtpulp is. De bewoners hebben er bijna een dagtaak aan om alles schoon te maken.

In zakjes wordt het pulp bewaard, dat eveneens dient als bewijsmateriaal. De stof zorgt ervoor, dat buurtbewoners regelmatig de hogedrukspuit ter hand moeten nemen. De smurrie moet heel vaak worden verwijderd. En als de auto net is gewassen? Dan kan dat meteen nog een keer. Ze worden er wanhopig van en maken zich zorgen over hun gezondheid.

Sinds medio 2018 is regelmatig contact geweest met de GGD, de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst)  en de gemeente. “Het is stof, dat schadelijk is voor de gezondheid. Begin 2019 is de gemeente hier geweest met handhaving, de afdeling milieu, een jurist en wethouder Jeroen Huizing. Eerder dit jaar is gesproken met burgemeester Bert Bouwmeester, de RUD en een advocaat.

Resultaat metingen

Er zijn metingen verricht in de wijk. Naar aanleiding daarvan was er op 20 mei een vervolg van deze zaak aan de hand van een powerpointpresentatie. “Daarin werd vooral uitleg gegeven over het bedrijf en de locatie, maar dat wisten we allemaal al. Uiteindelijk kwam naar voren, dat er zware metalen en paks in het stof zitten.” Paks staat voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen.

Wij vroegen daarop gevraagd of de waarden ervan boven of onder de norm zitten. Schoorvoetend werd verteld, dat de hoeveelheid net onder de norm zit.” De buurtbewoners noemen het een ‘stille moordenaar’. “Er is al eens een dwangsom van 750 euro opgelegd. Een lachertje voor een miljoenenbedrijf. Coevorden wil de schoonste gemeente van Drenthe zijn met windmolens en zonnepanelen en dan is er zo’n bedrijf….”

De buurtbewoners hebben een brief naar alle raadsfracties gestuurd. Naar aanleiding daarvan zijn in ieder geval contacten geweest met het CDA en BBC2014.

WOB-verzoek

Er is in mei een WOB-verzoek ingediend. “We hebben de indruk, dat de beantwoording zo lang mogelijk wordt uitgesteld. Officieel staat daarvoor een termijn van vier weken, maar we hebben nog niets. We hebben echt het idee, dat de zaak wordt opgerekt. Bovendien heeft de RUD ons gevraagd of we het WOB-verzoek willen intrekken. Dat hebben we natuurlijk niet gedaan.”

“Dit moet stoppen”

BBC2014 trok al eens eerder aan de bel en in de commissievergadering van 12 mei stelde Ton Soppe van deze fractie enkele vragen over deze kwestie. “De buurtbewoners zijn nogal verontwaardigd over de manier van communicatie. Blijkbaar was de situatie dermate ernstig, dat meetapparatuur is geplaatst. Inmiddels zijn we drie maanden verder. Wanneer wordt de uitslag van de metingen bekend? De overlast moet stoppen”, drong hij aan. Soppe wees er al eerder op, dat het bedrijf uit Steenwijkerwold is vertrokken naar aanleiding van problemen in dat dorp.

“Handhaving zit er bovenop”

De portefeuille handhaving is sinds kort in handen van burgemeester Bouwmeester. Hij reageerde: “Er zijn behoorlijke stappen gezet. Er zijn controles geweest, er zijn sancties opgelegd en we hebben overtredingen waargenomen. Handhaving zit er bovenop. De voorziene integrale controles met alle betrokken partners kon helaas niet doorgaan, de coronacrisis was spelbreker. Daarom heeft de rapportage wat langer op zich laten wachten.” Hij stelde geen drukmiddel uit te sluiten om tot een oplossing te komen.

Nodig om actie te ondernemen

Inmiddels hebben de bewoners een aanspreekpunt bij de RUD, zo liet de gemeente desgevraagd weten. “Het proces moet nu eenmaal doorlopen worden, we zijn nu eenmaal gebonden aan regels. Voor een kleine biomassaketel is inderdaad geen vergunning nodig, wel is er een meldingsplicht. In het voorjaar hebben we met de buurtbewoners gesproken en zij waren tevreden over dat gesprek. Nog voor de schoolvakantie gaan we nogmaals in gesprek met de bewoners. Er zit dus beweging in de zaak, het is echt nodig om actie te ondernemen.”

HDF neemt maatregelen

HDF Recycling laat weten, dat wordt gewerkt aan een passende oplossing om verdere problemen te voorkomen. “We ontkennen niet, dat een deel van het stof van ons bedrijf afkomstig kan zijn. We zijn samen met de omgevingsdienst (RUD) aan het kijken waaruit het stof bestaat en waarvan het afkomstig is. Verder zijn we ook bezig met rekenmodellen om meer inzicht te krijgen hoe het stof zich verspreidt. Op basis van dit alles nemen we maatregelen om stofoverlast in de omgeving te voorkomen. In dat traject zitten we momenteel.”

Er wordt nu een nieuwe hal gebouwd. “Die is in eerste instantie bedoeld voor uitbreiding van onze bedrijfsvoering. “We gaan van gebruikt hout nieuwe halffabricaten maken voor verpakkingsmaterialen maken, zoals europallets, om bij te dragen aan de circulaire economie.” Dat gebeurt met afvalhout. “Daar kan verf op zitten (b-hout), maar dan gaat het niet om bijvoorbeeld gebeitst of geïmpregneerd hout (c-hout) of hardhout.”

Regelgeving

HDF Recycling is daarnaast ook aan het bekijken of er een biomassaketel kan worden geïnstalleerd om warmte op te wekken als alternatief voor aardgasverbruik. “Die regelgeving ligt momenteel echter onder de loep en verandert mogelijk. We zitten daarom nog in het traject om te kijken wat we zouden moeten veranderen om te voldoen aan de eisen.”