Coevorden – Op basisschool Panta Rhei is iedereen in feeststemming door de beoordeling van de Onderwijsinspectie. Op alle punten scoorde de school een voldoende. Daarenboven kreeg de school het predicaat goed voor uitvoering en kwaliteit. “De school is een voorbeeld voor inclusiever onderwijs”, zo luidde het oordeel van de inspectie.” Schooldirecteur Corine Kuper is natuurlijk hartstikke blij: “Dit is een bekroning op onze werk, het zegt iets over de wijze waarop wij uitvoering geven aan het onderwijs.”

Inclusiever onderwijs houdt in, dat er les wordt gegeven op elk niveau op didactisch en pedagogisch gebied. “Het aantal verwijzingen naar scholen voor speciaal onderwijs is hier heel laag”, aldus een zeer tevreden Eddy Verrips, bestuurder van Stichting Catent voor katholiek basisonderwijs, waartoe ook Panta Rhei behoort. “Op deze school staat dat voorop. Ik ben bij het eindgesprek met de Onderwijsinspectie geweest. Het oordeel was heel positief. Ik was overtuigd van een goed oordeel, maar dat het zo goed was: dat was voor mij ook een verrassend. Het is dikverdiend er staat een team dat keihard werkt.”

“Ik had niet anders verwacht”

Annie ten Doornkaat is één van de ouders die zeer betrokken is bij de school. “Het resultaat is super, maar ik had niet anders verwacht”, zegt zij spontaan. “We hebben bewust voor deze school gekozen, omdat het kleinschalig is en omdat het dichtbij huis is. Er zijn kleine klassen, de kinderen krijgen de aandacht die zij nodig hebben.” Corine Kuper bevestigt dat: “Catent heeft hier bewust voor gekozen. Bovendien heeft Catent geloof in het hele team, dat levert veel op.” Annie is blij met de aandacht die haar zoon krijgt. “Bovendien word je als ouder goed geïnformeerd en betrokken bij de school.” Ook de ouders Derk Hendriks en Sandra Berg lieten weten “supertrots” te zijn op de school.

Hoge cijfers van leerlingen

De onderwijsinspectie heeft alle betrokken groepen apart gevraagd naar de school. Zo mocht ook de leerlingenraad een oordeel geven. De leerlingen mochten cijfers toekennen en die waren hoog. Leden van de leerlingenraad zijn onder andere Sophia Hingstman (groep 6) en Elisa Lubbering (groep 8). “Als kinderen van de school iets willen, kunnen zij dat doorgeven”, aldus het tweetal. Op die manier hebben zij al diverse dingen voor elkaar gekregen, waaronder nieuw speelgoed. “De stem van de leerlingen telt”, concludeert Corine Kuper. Beide meiden vinden het superleuk op school en hebben een goede band met de leerkrachten. De leerlingenraad wordt jaarlijks gekozen op Prinsjesdag en houdt op gezette tijden echte vergaderingen. De burgemeester van de gemeente Coevorden heeft toegezegd een keer bij de leerlingenraad aan te schuiven, dus daar houden de leerlingen hem aan.

Team vult elkaar aan

Calvin Centen is leerkracht van groep 7/8 en ook hij is bijzonder blij met het eindresultaat van de inspectie. “Er was wat gezonde spanning, het is een fantastisch resultaat en wij zijn ook trots op elkaar. We hebben het dan ook met het hele team gevierd.” Calvin werkt nu drie jaar op de school en het is zijn eerste werkplek. “Via een stage ben ik hier gekomen, het is fijn om hier te werken.” Dat beaamt Marit Poker, leerkracht in groep 3/4. Ik was tevoren wat zenuwachtig, maar dan hoor je dat een goede school bent. Dat is geweldig. Je weet wel dat je goed bezig bent, maar het moet wel bevestigd worden.” Ze voegt eraan toe: “We hebben bovendien nog genoeg ambitie.”

Calvin, Marit en Corine vertellen, dat het team elkaar goed aanvult. “We bespreken alles met elkaar, we hebben aan een half woord genoeg, we doen het onderwijs echt samen.”

Foto: een toost op het mooie resultaat.