Coevorden – Bij de gemeente Coevorden is een aanvraag binnengekomen voor de huisvesting van arbeidsmigranten gedurende tien jaar op het adres Modem 30.

Momenteel is deze bestemming in strijd met het omgevingsplan. Het besluit wordt te zijner tijd bekendgemaakt en dan wordt ook de bezwaarprocedure geopend. Volgens de gemeente had die aanvraag (nog) niet bij de officiële bekendmakingen moeten staan. Het was, zo liet de gemeente weten, een concept. Eerst zal de gemeente hierover een standpunt innemen.

Correctie

Op www.overheid.nl staat inmiddels een correctie. Burgemeester en wethouders van Coevorden meldden, dat er een aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor het tijdelijk huisvesten van arbeidsmigranten gedurende tien jaar in strijd met het omgevingsplan. Hierbij is vermeld dat deze aanvraag de reguliere voorbereidingsprocedure volgt. Deze informatie is onjuist. Er is op dit moment nog geen formele aanvraag ingediend en er is nog geen voorbereidingsprocedure van start gegaan. Het gaat om een conceptaanvraag. Indien er een formele aanvraag wordt ingediend, wordt dit alsnog gepubliceerd om belanghebbenden hierover vroegtijdig te informeren. Bezwaar indienen is pas mogelijk als er een besluit op de formele aanvraag is genomen.