Zweeloo – Aan de vooravond van Zuidenveld Zweeloo met als thema ‘Uit de kunst’ werd woensdagavond het Van Goghpad geopend. Het straatje tussen Bistro Tante Sweel/Kunstenaarsherberg aan de Hoofdstraat en Klooster heet voortaan het Van Goghpad.

Het was aan wethouder Jeroen Huizing om twee straatnaamborden en een informatiebord te onthullen. Bij het eerste straatnaambord aan de Hoofdstraat werd hij geassisteerd door Ydo Gort van Stichting Kunstenaarsdorp Zweeloo, terwijl hij samen met aanwonende Hennie van Olst het informatiebord onthulde. Tot slot verleende Nathalie Matijsen van Zuidenveld hulp bij het straatnaambord aan Klooster, tegen het Zuidenveldterrein aan. Juist bij dit punt is het ‘Liebermann Pleintje’ ingericht.

Mientje Harmsen van Stichting Kunstenaarsdorp Zweeloo sprak de aanwezigen kort toe, waarbij zij enige woorden uit brieven van schilder Vincent van Gogh citeerde. Die gingen met name over de schoonheid en de kleuren van Zweeloo.

Niet alleen Vincent van Gogh was actief in het dorp (hij tekende onder meer het kerkje van Zweeloo), ook Max Liebermann was er en schilderde onder meer De Bleek. Dat is een locatie net achter Tante Sweel.

In de Kunstenaarsherberg is momenteel een expositie over Zuidenveld in samenwerking met de Historische Vereniging Zweeloo en KunstKring Zweeloo. Het geeft een beeld van Zuidenveld door de jaren heen.