Coevorden – In de gemeente Coevorden kregen zes inwoners vanochtend te horen, dat zij een koninklijke onderscheiding hebben gekregen. In verband met coronamaatregelen was er geen uitreiking op dit moment. Wel bezocht burgemeester Bert Bouwmeester alle inwoners om hen op afstand op de hoogte te stellen en hen de oorkonde bij het besluit te overhandigen. De daadwerkelijke onderscheiding volgt op een later moment.

Alle onderscheidenen zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. De gedecoreerden zijn Roelof Sikken uit Erm, Klaas Tiktak uit Aalden, Anita Klingenberg uit Zweeloo, Elly van ‘t Hul uit Holsloot en het echtpaar Jo Assen en Marietje Assen-Bosman uit Dalen.

Roelof Sikken

Roelof Sikken (66) is al jaren actief als penningmeester. In 1995 begon hij als penningmeester bij de openbare basisschool in Erm. Sinds 2002 is hij als penningmeester verbonden aan Dorpsbelangen Erm en Achterste Erm. Hij houdt alle financiën nauwkeurig in de gaten en is daarnaast bij allerlei activiteiten actief, van kaartverkoop tot het begeleiden van en meehelpen aan grote projecten in het dorp. Hij is echt een dorpsman die zich inzet voor het maatschappelijk belang van het dorp. Verder heeft hij de gepensioneerde werknemers van zijn voormalig werkgever, woningcorporatie Lefier Zuidoost-Drenthe bij elkaar gebracht in de Vuttersclub. Hij is de drijvende kracht achter deze club. Voor de aanleg van glasvezel in de gemeente Coevorden was hij eerst actief als bestuurslid van de stichting Alles op Glasvezel en inmiddels is hij een van de ambassadeurs voor Glasvezel Zuidenveld. Tot slot is hij ook actief betrokken bij de VAC afdeling Emmen. Deze vereniging zet zich in voor de kwaliteit van sociale huurwoningen. Voor deze vereniging verricht hij vastgoedkeuringen.

Klaas Tiktak

Klaas Tiktak (74) is sinds eind jaren zestig actief op het gebied van sport. Hij is een initiator, kartrekker en organisator van diverse sportactiviteiten in de gemeente. Plezier hebben en samen sporten is zijn motto. Klaas Tiktak zet zich in voor de Trimclub Zweeloo. Als begeleider en oefenmeester begeleidt hij zowel het heren- als damesteam. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor het onderhoud van de trimbaan. In de wintermaanden initieerde hij langlaufactiviteiten en wanneer er geen sneeuw ligt, zet hij routes uit en begeleidt hij groepen tijdens de Nordic Walkinglessen. Sinds 2004 is Tiktak verbonden aan de Vriendinnen Wandeltocht vanaf ‘t Kuierpad. Hij is het aanspreekpunt voor de routes, zorgt voor de inzet van de vrijwilligers en is penningmeester in het bestuur. Ook de medemens die niet meer zelf actief kan sporten draagt hij een warm hart toe. Sinds een paar jaar is hij penningmeester en medeorganisator van het duofietsen.

Anita Klingenberg

Anita Klingenberg (43) heeft zich ontpopt tot een echte duizendpoot. Ze zet zich al jaren belangeloos in voor met name het dorp Zweeloo en omstreken. Niet alleen op cultureel gebied maar ook op sociaal, sportief en maatschappelijk gebied. Ze weet mensen in beweging te krijgen en te enthousiasmeren, maar draagt zelf ook haar steentje bij. In de jaren negentig trad zij toe tot het bestuur van de Werkgroep Jongerendag, die jaarlijks Sweelpop organiseert. Sinds 2002 is ze secretaris van het Plaatselijk Comité Zuidenveld Zweeloo. Van 2005 tot 2010 was Anita secretaris van Peuterspeelzaal Oes Speulplekkien en zij werkte mee aan het maken van de schoolkrant “Peuterpret”. Zowel bij het Zwembad Zweeloo en bij Voetbalvereniging Sweel is ze een van de betrokken en enthousiaste vrijwilligers. Dit varieert van coach langs de lijn tot kassabeheer, schoonmaakwerkzaamheden en het meewerken aan het clubblad van sportclub Zweeloo. Haar communicatievaardigheden zet ze ook in bij Stichting De Spil, het dorpshuis van Zweeloo. Ze heeft een belangrijke bijdrage geleverd bij het binnenhalen van subsidies bestemd voor het opknappen en moderniseren van het gebouw en de inrichting ervan.

Elly van ’t Hul

Elly van ’t Hul (78) heeft zich na haar werkzame leven ingezet voor ontwikkelingswerk in Noord-Ethiopië. Tijdens de laatste jaren van haar schoolcarrière gaf ze al les aan alleenstaande minderjarige asielzoekers. Niet alleen op school begeleidde ze deze groep ook buiten school was zij er voor ze. In 2003 werd ze door VSO Nederland uitgezonden naar Ethiopië. Zij verzorgde er lessen op het gebied van didactiek. Deze twee jaren legde de basis om in Ethiopië te blijven. Na overleg met het gemeentebestuur en de onderwijsraad van Tigray (meest noordelijke provincie van Ethiopië) heeft ze zich ingezet daar een school op te zetten. Door middel van haar inzet is er een miss Elly Kindergarten geopend. Mevrouw Van ’t Hul heeft zich hiervoor belangeloos ingezet door lezingen te geven bij verenigingen en bij bedrijven om zoveel mogelijk geld bijeen te brengen. Naast de scholen die de afgelopen jaren zijn geopend zijn er ook toiletgebouwen en waterputten gebouwd. Elly van ’t Hul is een betrokken en kundige vrouw die zelf regie had op de projecten. Daarnaast is ze voortdurend met de plaatselijke bevolking bezig om de regio verder te ontwikkelen.

Echtpaar Jo en Marietje Assen

Het echtpaar Jo Assen (73) en Marietje Assen-Bosman (72) is ook onderscheiden. Sinds zijn prille jeugd is Jo Assen verbonden aan Voetbalvereniging Protos. Jarenlang was hij te vinden op het veld waarna hij later als vrijwilliger aan de slag ging. Sinds de jaren negentig is hij niet meer weg te denken bij de organisatie van het jaarlijkse Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. Hij heeft veel werk gestoken in de opbouw van sponsoren en veertien jaar lang was hij voorzitter van dit toernooi. Daarnaast was hij vicevoorzitter van het parochiebestuur van de katholieke kerk. Sinds 2018 is hij voorzitter van de locatieraad, waar hij samen met de raad zich nu vooral bezighoudt met een fusieproces. Verder was hij actief voor de voormalige Landbouworganisatie de ABTB Coevorden/Steenwijksmoer en Plaatselijk Belang in Nieuwe Krim. Ook hier was hij de verbindende kracht.

De jaarlijkse buurtfeesten werden altijd bij de familie Assen in de schuur gehouden. Het hele gezin stond hier klaar voor de gemeenschap.

Vanaf de jaren zeventig is Marietje Assen-Bosman verbonden aan geloofsgemeenschap Sint Franciscus in Steenwijksmoer. Zij heeft een lange staat van dienst binnen de kerk. Mevrouw Assen is een gedreven, trouwe en enthousiaste vrijwilliger. Van het schoonmaken en netjes houden van het kerkgebouw, lid van de parochie-agenda, lid van het kerkkoor St. Caecillia en het gastvrouwschap in de Inloop op de woensdagochtend. Zij staat de leden van de kerk te woord en werkt de administratie bij voor overlijden, geboorten, huwelijken, misintenties. Sinds 2015 is zij vrijwilliger bij woonwijkcentrum Selkersgoorn in Dalen. Hier ondersteunt zij de groepsbegeleider van een huiskamer. Zij voorziet de cliënten van koffie/thee en doet activiteiten met de cliënten. In de jaren hiervoor was zij een van de vrijwilligers in de Wereldwinkel.

Hoofdfoto: Jo en Marietje Assen. Foto’s: gemeente Coevorden.