Coevorden – Momenteel wordt gewerkt aan de verbetering van het zebrapad bij de Paul Krugerschool aan de Van Heutszsingel en de aanleg van een extra zebrapad bij de Molenbelt. Het reeds bestaande zebrapad wordt voorzien van witte en donkere stenen.

De Juliepaal, die verwijst naar de aanwezigheid van een school, wordt verplaatst naar het nieuwe zebrapad.

Uiterlijk vrijdag 26 juni zijn de zebrapaden klaar, tegelijkertijd met de rotonde op het Stationsplein.

Lees ook:

Extra zebrapad op ‘shared space’