Coevorden – Het lijkt erop, dat het pand Hofpoort Incluis aan het Stationsplein/hoek Friesestraat dicht gaat. Vanaf januari vinden er geen exposities en activiteiten meer plaats.

De tot nu toe mooie samenwerking tussen overheid, vrijwilligers, Theater Hofpoort, de pandeigenaar en ondernemers was succesvol. STIP Coevorden (Stichting Tijdelijke Invulling Panden) betreurt het dan ook dat daaraan een einde lijkt te komen na ruim anderhalf jaar.

In die periode vonden vele activiteiten plaats en waren er het Opklapatelier en het Plantenasiel gevestigd. Spellenclub De Vrolijcke Gans kwam er bijeen en er waren vele workshops, bijeenkomsten en vergaderingen. Ook waren er SAFE-sessions, films, een kindervoorstelling over het IJzerkoekenoproer, kindermiddagen en nog veel meer.

Positief is de opening van Machtig Mooi van De Fontein aan de Friesestraat 21, het succes van Maquettewereld aan de Friesestraat 51 en het pand ernaast met het atelier en breicafé van Joke Lubbers en de foto’s van Goed Licht.

Met ondersteuning van ONS Coevorden zijn groepen ouderen van De Schutse en Aleida Kramer ontvangen in Hofpoort Incluis en Maquettewereld. Bekeken wordt hoe activiteiten voor oud en jong verder vorm kunnen krijgen.