Coevorden – Sinds vandaag is een deel van de Wilhelminasingel -tussen de rotonde en het voormalige postkantoor- afgesloten. De werkzaamheden zijn meteen voortvarend aangepakt. Tot uiterlijk vrijdagmiddag 18 september vinden werkzaamheden plaats in verband met de herinrichting van het stationsgebied.

In dat weggedeelte wordt een regenwaterriool aangelegd, de rijbaan wordt gewijzigd, er komen parkeerplaatsen bij de tunnelbak en de parkeerplaatsen bij het oude postkantoor worden aangepakt. Verder komt er een nieuwe Kiss & Ridestrook. Dat is een tijdelijke parkeerstrook, bedoeld om passagiers af te zetten bij of op te halen van het station. Die strook was er voorheen ook.

Eind dit jaar zijn alle werkzaamheden rond het station klaar. Dan moeten ook de Schoolstraat, Bakkersteeg en de uitrit bij de Wilhelminasingel zijn gewijzigd om autoverkeer in de Friesestraat-Noord toe te laten.

 

Lees ook:

Herinrichting Stationsplein nadert voltooiing