Coevorden – Inmiddels is gestart met de werkzaamheden in het gedeelte van de Friesestraat tussen Molenstraat/Schoolstraat en Rikkerstraat/Sint Jansstraat. Naaste nieuwe bestrating komen er bomen, bankjes en bloembakken.

Deze werkzaamheden duren tot en met 29 augustus. Daarna zijn achtereenvolgens aan de beurt: Friesestraat tussen Rikkerstraat/St. Jansstraat en Markt, 24 augustus tot en met 11 september; Bentheimerstraat tussen Markt en Tuinstraat/Rijnsestraat, 7 september tot en met 2 oktober; Kerkstraat, 7 tot en met 18 september; Sallandsestraat, 21 september tot en met 9 oktober; Bentheimerstraat tot de Oostersingel/Spoorhavenstraat, 28 september tot en met 16 oktober.

Pas daarna volgt de aanpassingen van de Schoolstraat, Bakkersteeg, Wilhelminasingel nadat overleg is geweest met de aanwonenden. Als dat is afgerond, worden tijdens winkeltijden auto’s toegelaten in de Friesestraat-Noord en Schoolstraat.

Lees ook:

Aanpak centrumstraten is fasegewijs