Meppen – Op Natuurbegraafplaats Mepperdennen aan de Zwarte Hurenweg in Meppen zijn in het voorjaar en de zomer veel soorten vlinders te bewonderen. Op zondag 14 juli vanaf 10.30 uur verzorgt Willem Bosma namens de Vlinderwerkgroep Drenthe een vlinderexcursie op de natuurbegraafplaats.

Bosma vertelt over de vlinderrijkdom in Drenthe, waarbij hij ingaat op de soorten, herkenning van soorten en de ecologie en leefwijze van vlinders. Na de presentatie, de koffie en iets lekkers gaan de deelnemers naar buiten om te kijken welke vlindersoorten er te zien zijn tijdens een fijne wandeling.

Willem Bosma is ecoloog en natuurgids en heeft zijn eigen ecologisch adviesbureau. Al van jongs af aan is hij gefascineerd door de natuur en haar schoonheid. Vlinders zijn daarvan een belangrijk onderdeel. Met zijn liefde en passie voor de natuur en al haar soorten hoopt Willem een bijdrage te leveren een de bescherming en instandhouding van soorten. Hij is lid van de Vlinderwerkgroep Drenthe.

Deelname aan de excursie is gratis. Aanmelden kan (niet verplicht) via deze link op de website van Natuurbegraafplaats Mepperdennen. Op deze pagina staat ook meer informatie.