Coevorden – “Een gemis voor Coevorden. Geen mooi bericht voor de Immanuëlparochie. Bedankt voor uw vele goede werken en fijne gesprekken.” Uit de vele reacties op Facebook blijkt, dat het vertrek van pastoor Tjitze Tjepkema alom wordt betreurd. “Voor de gelovigen en niet-gelovigen bood je een luisterend oor.”

Andere reacties waren “We hebben veel steun aan u gehad in een moeilijke periode”, “Het zal nooit meer hetzelfde zijn” en “Een pastoor die zorgde voor een frisse wind in Zuidoost-Drenthe.”

Afgelopen weekend maakte de pastoor bekend te vertrekken naar de parochie Heerenveen, Steggerda, Wolvega en Frederiksoord, dus in Friesland met een klein stukje Drenthe. De bisschop deed een beroep op de pastoor.

Pastoor Tjepkema verlaat de parochie