Coevorden – In de voormalige synagoge aan de Kerkstraat in Coevorden is vanaf 30 augustus de tentoonstelling Mechajee Hametiem te zien.

Op de tentoonstelling zijn dankzij de inzet van Arthur Vis veel unieke voorwerpen te zien die te maken hebben met sterven, dood en begrafenisrituelen in de Joodse samenleving. Vis is ambassadeur voor Stichting Synagoge Coevorden bij de Joodse gemeenschap in Amsterdam/Amstelveen en omgeving.

Alle Joodse begraafplaatsen in Drenthe en in het Duitse Neuenhaus gefotografeerd en daarvan is een collage te zien op de tentoonstelling. Ook wordt uitleg gegeven over de symbolen die op de grafstenen staan. In de hele wereld hebben mensen hun eigen symbolen en rituelen rond het sterven en de dood. De symbolen rond de dood zijn in het Jodendom aangepast aan de Joodse levensopvatting en dan met nadruk op ‘leven’. Het Jodendom gaat ervan uit dat het leven oneindige waarde heeft. Het aardse leven is niet alles, het is slechts een voorbereiding in het voorportaal en die voorbereiding moet goed zijn.

Een begraafplaats is voor de Joden geen griezelig oord, maar de ‘woning der graven’, daarvoor kennen ze drie namen: beth chaim=huis der levenden, beth olam=huis van de wereld en beth kevarot= huis van de graven. Voor het plaatsen van een steen zijn geen voorschriften. Een begraafplaats moet met eerbied worden betreden en onderhouden. Het gemaaide gras wordt niet verwijderd, maar bij elkaar geharkt en moet vergaan op de begraafplaats. Een dode wordt met rust gelaten. Het graf wordt dus in feite nooit geruimd. Een Joodse begraafplaats ligt in ‘ongereptheid’ te wachten op het ‘einde der dagen’. Joodse begraafplaatsen worden regelmatig bezocht, het betekent dan dat men op bezoek gaat bij de overledene om voor zijn/haar zielenheil te bidden.

De opening vindt plaats op donderdag 29 augustus, en wordt verricht door Arthur Vis, ambassadeur voor Stichting Synagoge Coevorden bij de Joodse gemeenschap in Amsterdam/Amstelveen en omgeving. Daarbij vertelt Eduard Huisman, beheerder van alle begraafplaatsen van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap, over de Joodse gewoonten met betrekking tot het begraven en het onderhoud van de Joodse begraafplaatsen.

Met deze tentoonstelling wordt tegelijkertijd de geheel verbouwde bovenverdieping van de lerarenwoning naast de synagoge in gebruik genomen.

Uitbreidingen

De voorkamer wordt ingericht als de David en Mietje Krammerkamer. Leerlingen van De nieuwe Veste hebben een opzet gemaakt voor de kamer en de informatie over dit echtpaar. Dit is een permanente tentoonstelling en is vanaf november te bezichtigen. In de achterkamer komt een educatieve ruimte voor jonge bezoekers. De permanente tentoonstellingsruimte in de sjoel is uitgebreid met nieuw tentoonstellingsmateriaal.

De synagoge aan de Kerkstraat 36 is tot en met oktober geopend van donderdag tot en met zaterdag van 13.00-17.00 uur en van november tot april op dezelfde dagen van 13.30 tot 16.30 uur.

Tijdens de Open Monumentendagen op zaterdag 14 en zondag 15 september is de synagoge open van 13.00 tot 17.00 uur.

Meer informatie staat op de website van de synagoge en Facebook.