Coevorden – Het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe kent een subsidie van 7.500 euro toe aan Stichting Synagoge Coevorden. Het geld is bestemd voor het realiseren van een film over het Joodse leven in Drenthe en omgeving. De film zal te zijner tijd worden getoond in de synagoge.