Regio – Schapen- en geitenhouders in heel Drenthe kunnen ook komend jaar subsidie aanvragen voor wolfwerende afrastering. Provincie Drenthe stelt hiervoor nog eens 200.000 euro beschikbaar.

Het aantal wolven in Drenthe neemt toe. Hierdoor nemen ook de schadegevallen toe. Rasters zijn een effectieve manier om een wolf te weren van een perceel waar dieren worden geweid. De laatste subsidieregeling, waarvoor 600.000 euro was uitgetrokken, liep eind december af.

De subsidieregeling startte 1 januari 2023 en loopt door tot en met december 2023. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 20.000 euro per dierhouder. Hiermee wil de provincie dierhouders in heel Drenthe stimuleren om hun schapen en geiten te beschermen. Voor houders van runderen, varkens, paarden, pony’s, ezels en alpaca’s komt in het voorjaar van 2023 ook een subsidieregeling.

Meer informatie

Bent u schapen- of geitenhouder in de provincie Drenthe en wilt u meer weten over de preventie van wolvenschade? Dan kunt u contact opnemen met de Wolvenconsulent Jaap Mekel van de gebiedscommissie Drenthe. De wolvenconsulent is te bereiken via info@mekelogischbeheer.nl. De wolvenconsulent adviseert over het plaatsen van rasters en het aanvragen van subsidies.

Wilt u meer weten over de wolf in Drenthe? Klik dat op deze link voor meer informatie.