Coevorden – De gemeente Coevorden biedt een subsidieregeling voor innovatie zorg en ondersteuning in het sociaal domein. Het aantal mensen met een zorgbehoefte stijgt. Dat geldt ook voor de vraag naar specialistische zorg in de jeugdzorg. Inwoners met goede ideeën kunnen die bij de gemeente indienen.

Steeds meer mensen met zwaardere zorgvragen wonen zelfstandig. Bovendien zijn er overbelaste mantelzorgers, er is een personeelstekort in de zorg en de uitgaven in het sociaal domein stijgen sterker dan verwacht. Daarnaast heeft de coronacrisis ingegrepen in de samenleving.

De gemeente wil hierop inspelen met vernieuwende zorg en een kwaliteitsverbetering van die zorg. Het doel is, dat meer inwoners gebruikmaken van digitale mogelijkheden van de gemeentelijke dienstverlening. Vernieuwing kan ook bijdragen aan de vermindering van kosten van de dienstverlening.

Enkele criteria

De ideeën moeten voldoen aan enkele criteria, zoals: de activiteit moet vernieuwend zijn, het te verwachten effect is zichtbaar in het sociaal domein, er is een cofinanciering van tenminste 50 procent en de aanvraag moet door meer organisaties worden ondersteund. Het subsidiebedrag is maximaal 100.000 euro.

Meer weten? Kijk dan op deze pagina voor meer informatie en een aanvraagformulier. Voor vragen kan contact worden opgenomen met Jannelien Abbing, 06-52490227 of Karin Veldhuis, 06-11687682. Mailen kan ook: innovatiesd@coevorden.nl.