Gedeputeerden Staten van Drenthe stellen de VIA (Versneller Innovatieve Ambities) subsidie beschikbaar. Gezamenlijk met Groningen, Friesland en Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) komt 5,5 miljoen euro beschikbaar voor Noord Nederland. De subsidie is vooral voor ondernemers met een innovatief product, een innovatieve dienst of een procedé dat nieuw is voor de eigen onderneming of nieuw voor de markt. Vanaf maandag 15 november kan de subsidie worden aangevraagd.

Met deze subsidie zijn er volop kansen voor ondernemers en kennisinstellingen uit het noorden. Gedeputeerde Henk Brink: “De coronacrisis was een bijzondere periode, voor iedereen. We hebben gezien dat de economie hard is geraakt, ook in Drenthe. Het is nu zaak om ons te richten op het herstel van de economie en behoud van werkgelegenheid. De VIA is een geweldige regeling om het innovatieve mkb (midden- en kleinbedrijf) te stimuleren. Als Drenthe moeten we het hebben van ons midden- en kleinbedrijven. Dat is de kurk waarop onze economie drijft. Ook softwareontwikkeling kan met behulp van VIA ondersteund worden. Ik wil alle bedrijven in Drenthe oproepen hiervan gebruik te maken. Onze mensen van SNN en Ik Ben Drents Ondernemer kunnen je wegwijs maken.”

Nieuw deze ronde is dat ondernemers en kennisinstellingen laten zien hoe zij met hun innovatieve project, idee of bedrijf inspelen op voor de toekomst van Noord-Nederland noodzakelijke economische en maatschappelijke veranderingen. Het gaat dan om circulair ondernemen, verduurzamen van het bedrijf, toewerken naar positieve gezondheid en meer digitalisering. Ook samenwerken met andere bedrijven en instellingen wordt beloond net als het delen van kennis. Hiermee sorteren de drie provincies en het SNN voor op het nieuwe Europese subsidieprogramma (EFRO) voor Noord-Nederland dat in de loop van van 2022 start.

Dit subsidiebudget komt uit het zogenaamde REACT-EU fonds en is bedoeld voor het herstel van de economie -tijdens en na de coronacrisis- op een duurzame (groene), digitale en veerkrachtige manier.

De subsidie bestaat uit twee delen: VIA Ontwikkelingsprojecten en VIA Software projecten. Voor vragen: neem contact op met SNN via 050-5224908 of kennis&innovatie@snn.nl.